Terug naar overzicht

Onafhankelijke instantie gaat uitbesteden van onderwijs toetsen

Er komt een onafhankelijke instantie die gaat toezien op de inschakeling van commerciële instellingen in het hbo. De instantie wordt in het leven geroepen door de HBO-raad en wordt ondergebracht bij ‘een gereputeerde instelling voor advies en arbitrage’. De maatregel is ingegeven door het gesjoemel met inschrijvingen in het hbo, waarover het afgelopen jaar grote opschudding ontstond.
Bij de onregelmatigheden rond de inschrijvingen, in politiek Den Haag inmiddels bekend als de ‘hbo-fraude’, was vooral de rol van het Bredase bureau Opleiding & Ontwikkeling (O&O) omstreden. Dat bureau, initiatief van (ex-)medewerkers van de Hogeschool Brabant, pompte Belgische studenten rond van de ene hogeschool naar de andere. Zo konden miljoenen aan extra overheidsbekostiging worden gedeclareerd, waarvan het bureau een groot deel in zijn zak stak.
De HBO-raad heeft steeds volgehouden, dat deze praktijken niet mogelijk zouden zijn geweest, als de betrokken hogescholen zich aan de gedragscode hadden gehouden die april 2001 door de raad is vastgesteld. In de novembervergadering van de HBO-raad is desondanks besloten tot een aanscherping van de code. Zo is nu uitdrukkelijk bepaald, dat in geval van uitbesteding van onderwijs aan derden de hogescholen zelf verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit, het onderwijs- en examenreglement, de opleidingsprofielen en de contractrelatie met de student.
Hogescholen die onderdelen van het onderwijs willen uitbesteden worden geacht zo’n initiatief vooraf aan de onafhankelijke instantie voor te leggen. De instantie geeft dan advies over ‘overeenstemming of strijd met letter en geest van de gedragscode’. Als anderen, met name collega-instellingen of de HBO-raad zelf, vragen hebben bij een uitbesteding door een hogeschool kunnen ze eveneens om advies aankloppen.
Het staat hogescholen overigens vrij een advies van de onafhankelijke instantie naast zich neer te leggen. Maar dan moet wel een externe accountant dat besluit toetsen. In het jaarverslag wordt daar melding van gemaakt en wordt het besluit door de hogeschool gemotiveerd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?