Terug naar overzicht

Optie: één cluster Social Work voltijd ‘s-Hertogenbosch-Breda

De directies van de Faculteit Gamma van de Hogeschool Brabant en de Academie voor Gedrag en Maatschappij (AGM) van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch hebben ‘de intentie geformuleerd om te komen tot vergaande samenwerking’. Een van de varianten is een cluster Social Work voltijd over de grenzen van de twee hogescholen heen.
Er bestaat al een cluster Social Work deeltijd die door beide hogescholen samen wordt verzorgd. Directeur Gerton Heijne van Gamma bevestigt dat het een optie is om eenzelfde bundeling bij de voltijdopleidingen te realiseren. Het cluster zou gaan bestaan uit de Bossche en Bredase opleidingen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Culturele & Maatschappelijke Vorming en Sociaal-Pedagogische Hulkpverlening.
Maar de Raad van Bestuur heeft te kennen gegeven, dat voorstellen over verdergaande samenwerking tussen de Gamma en AGM nog even niet aan de beurt zijn. Eerst moet voor de hele Stichting Brabantse Hogescholen meer duidelijkheid ontstaan over de vorming van ‘schools’, de engelstalige benaming die de Raad van Bestuur voor de beoogde clusters van opleidingen gebruikt. In het ‘Meerjarenbeleidsplan 2003-2006’ van de Raad van Bestuur wordt voor de vorming van ‘schools’ gekozen, maar of die over de grenzen van de twee hogescholen zullen reiken blijft in het midden. De Raad van Bestuur wil daarover omstreeks maart-april knopen hebben doorgehakt.
De directies van Gamma en AGM willen uiterlijk in juni duidelijkheid geven. In een clusterplan van de Faculteit Gamma, dat vorige week werd gepresenteerd, wordt nadrukkelijk vermeld, dat het bij de beoogde samenwerking om Social Work deeltijd én voltijd gaat. Gesproken wordt van ‘het totale palet aan initieel en post-initieel onderwijs’ met inbegrip van lectoraten, kenniskringen en dergelijke. (FG, MS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?