Terug naar overzicht

Politiek steekspel rond bezuiniging hoger onderwijs

De Tweede Kamer kan het maar niet eens worden over de geplande bezuinigingen op het hoger onderwijs. De PvdA, D66 en GroenLinks roepen op om geen politieke spelletjes te spelen over de rug van universiteiten en hogescholen.
De linkse partijen pleiten in een brief aan de andere fracties voor overleg over de manier waarop de bezuiniging van 36 miljoen in 2003 ongedaan kan worden gemaakt. Omdat de gezochte oplossingen verschillen, zou het risico bestaan dat het hoger onderwijs toch met lege handen komt te staan.
Aanleiding is een nieuwe variant die Monique de Vries (VVD) dinsdag uit de hoed toverde om de bezuiniging van 36 miljoen in 2003 ongedaan te maken. Dat zou moeten gebeuren met een greep in de reserves van de bij de liberalen niet in hoog aanzien staande publieke omroep.
Er lagen al twee andere voorstellen om de ‘efficiencykorting’ volgend jaar ongedaan te maken. Ursie Lambrechts (D66) wil een amendement op de onderwijsbegroting, waarin de niet benutte gelden uit kennisinfrastructuurfonds ICES/KIS naar hoger onderwijsinstellingen gaan. Ook Cisca Joldersma (CDA) wil de universiteiten en hogescholen tegemoetkomen met een greep uit ICES/KIS. Alleen heet het bij de christendemocraten dat de efficiencykorting wel doorgaat, maar dus wordt gecompenseerd. Minister Van der Hoeven (CDA) is overigens tegen de voorstellen van Joldersma en Lambrechts.
Marriëtte Hamer (PvdA) vermoedt een steekspelletje. ‘De VVD wil goede sier maken met een kansloos voorstel. Het is maar de vraag of ze de bezuiniging wel willen compenseren. Het CDA wil met de eer weglopen door zelf een voorstel in te dienen dat veel op dat van D66 lijkt. Mij zal het worst wezen hoe de compensatie wordt ingevuld, maar het gedonder moet afgelopen zijn.’ (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?