Terug naar overzicht

St. Joost behoort tot de beste drie kunstacademies

Academie St. Joost behoort tot de top drie van beste kunstacademies in Nederland. Samen met Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en Willem de Kooning in Rotterdam staat de Bredase academie bovenaan de lijst van twaalf kunstacademies in Nederland.
Dat blijkt uit het eindrapport ‘Kleur bekennen’ waarin de visitatiecommissie Beeldende Kunst en Vormgeving verslag doet van haar werkwijze, bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Het rapport is gisteren aan het bestuur van de HBO-raad aangeboden. De twaalf HBO-opleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving zijn in 2001 en 2002 door een onafhankelijke visitatiecommissie beoordeeld op hun kwaliteit.
De visitatiecommissie is buitengewoon positief over de wijze waarop de Bredase academie het vernieuwingsproces aanpakt. De vernieuwingsdrang van de academie is groot, zo is te lezen in het rapport. Op alle fronten wordt gewerkt aan actualisering van het inhoudelijk opleidingskader, modernisering van de onderwijsorganisatie en verandering van de opleidingscultuur. De commissie heeft grote waardering voor de voortvarendheid waarmee het vernieuwingsproces is aangepakt. Want naast het vernieuwingsproces ligt er ook de samenwerking met de Akademie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch.
Ook de positieve cultuur die er op de opleiding heerst is van belang. De docenten zijn betrokken bij het vak en de studenten. Er wordt met veel inzet gewerkt en de relatie tussen studenten en docenten is goed. Bovendien wordt er een einde gemaakt aan de ‘eilandenstructuur’.
De academie heeft volgens het rapport een helder beeld van wat ze wil bereiken en aan welke zaken nog gewerkt moet worden. Ze ontwikkelt zich van een wat in zichzelf gekeerde, op vakmanschap gerichte academie naar een academie die de blik naar buiten richt.
Locatiedirecteur Balthus de Louweren is blij met de resultaten. ‘Eigenlijk vind ik dat we eerste zijn. We hebben namelijk de minste onvoldoendes. Maar in Rotterdam zullen ze het tegendeel beweren, omdat ze op vijf punten een goed scoren.’
Zwakke punten van de Bredase academie zijn ondermeer de eindtermen. Niet iedere opleiding heeft ze even duidelijk geformuleerd. Bij Grafische Vormgeving bijvoorbeeld zijn de eindtermen helder omschreven en gekoppeld aan de visie op het beroep. De afdeling Fotografie is daar minder duidelijk in.
Daarnaast zijn bijvoorbeeld kennis van de historische achtergronden van het vak, een eigen visie op de ontwikkeling van het vak, het vermogen verbaal over het werk te kunnen communiceren en kennis van de zakelijke en commerciële aspecten van het vak niet altijd even duidelijk terug te vinden.
Ook peilt St. Joost op verschillende manieren of het onderwijs doeltreffend is geweest. Ze houdt zelf geen evaluatieonderzoek onder afgestudeerden of werkveld.
De kwaliteitszorg van het onderwijs is nog onvoldoende, zo oordeelt de visitatiecommissie. Tot voor kort richtte de academie zich met name op de kwaliteit van docenten en toekomstige afgestudeerden en minder op de kwaliteit van het onderwijsproces. Daar is al wel verandering in gekomen, maar nog niet voldoende. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?