Terug naar overzicht

Vragen over veiligheid laboratoria

In de medezeggenschapsraad van de Academie voor Industrie & Informatica (AI&I) van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch zijn maandagmiddag vragen gesteld over de veiligheid van de laboratoria. ‘Ik weet niet waar mijn laboratorium aan moet voldoen. Is er iemand die mij dat kan vertellen?’, vroeg Elektrotechniekdocent en raadslid Martin Rodenburg zich tijdens de vergadering af.

Academiedirecteur Roel Fiolet stelde dat de grote laboratoria jaarlijks door de arbeidsinspectie worden gecontroleerd. Naar aanleiding van een ongeluk vorig jaar, waarbij een student werd blootgesteld aan stroom, is onderzocht of er onveilige situaties bestonden. Dit resulteerde onder meer in de aanschaf van een aantal nieuwe snoeren, zei Fiolet.
Maar er wordt nog steeds met de oude snoeren gewerkt omdat de nieuwe niet op de apparatuur passen, kaatste raadslid Rodenburg terug. ‘Ik hoor dat nu pas. We hebben die nieuwe snoeren al een half jaar in huis’, reageerde Roel Fiolet. Hij legde de verantwoordelijkheid ook bij de docenten: ‘Als een docent het idee heeft dat hij in een onveilige situatie werkt, moet hij onmiddellijk stoppen, de deur op slot doen en bij mij komen.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?