Terug naar overzicht

Academieraad: 50 euro-regel is niet voorgelegd

De directie van de Academie voor Industrie & Informatica (AI&I) van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch heeft de 50 euro-maatregel niet voorgelegd aan de Academieraad. De regeling kan daarom binnen de academie niet van kracht zijn, zo schrijft de Academieraad in een brief aan de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR).

De HMR en de Raad van Bestuur ruziën over de vraag of de 50 euro-maatregel op een juiste manier tot stand is gekomen. Vanaf het begin van dit studiejaar kunnen studenten die zich te laat aanmelden voor tentamens alsnog meedoen als zij 50 euro betalen. Een dergelijke regeling dient opgenomen te zijn in het de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van alle opleidingen.
De HMR stelt dat de maatregel hogeschoolbreed is ingevoerd en claimt dat deze aan dit orgaan ter goedkeuring moet worden voorgelegd. De Raad van Bestuur stelt daar tegenover dat het een aangelegenheid is van de academies.
De Academieraad van AI&I stelt in een reactie hierop dat de directie in een vergadering in juli vorig jaar de 50 euro-regel niet ter goedkeuring heeft voorgelegd omdat het een hogeschoolbrede maatregel zou zijn. Er ligt geen besluit van de Academieraad en de opleidingscommissies. Daarom kan de regeling ‘nog niet van kracht zijn binnen de Academie voor Industrie & Informatica’.
Overigens staat de Academieraad op het standpunt dat de maatregel goedgekeurd moet worden door de Hogeschool Medezeggenschapsraad. Zo lang dat niet is gebeurd is de regeling voor de hele hogeschool niet geldig, zo schrijft de Academieraad.
Vandaag bespreekt de HMR deze zaak tijdens een interne vergadering. Volgende week dinsdag volgt er een overleg met de Raad van Bestuur. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?