Terug naar overzicht

Brede bacheloropleiding labonderwijs en Milieukunde

De opleidingen Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (B&M), Chemie en Milieukunde moeten opgaan in een brede bacheloropleiding. In 2004 moet het nieuwe curriculum van start gaan. Dat is het voorstel van de directie van de Faculteit Techniek & Natuur.
Uit onderzoek dat door Hobéon Management Consults bv onder bedrijven en studenten is gehouden, blijkt dat het opleiden in dienst van mens, dier en milieu centraal moet komen te staan. Ofwel het biomedisch domein. Hier binnen kunnen elementen van de bestaande opleidingen B&M, Chemie en Milieukunde een plaats krijgen.
Het domein moet uitgewerkt worden in een brede bacheloropleiding met meerdere uitstroomprofielen: beleid & advies, onderzoek, productontwikkeling en marketing & sales. Een mogelijke naam voor de opleiding is Health Science & Sales.
De instroom van de opleidingen Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie en Milieukunde is al jaren dalend, terwijl de werkgelegenheid zeer rooskleurig is. ‘Scholieren associëren de huidige opleiding teveel met witte jassen en saaie laboratoria. Wat ze niet weten is dat je met deze opleidingen bijvoorbeeld gen- of kankeronderzoek kunt doen en nieuwe geneesmiddelen kunt ontwikkelen. Dat spreekt scholieren wel aan’, zegt opleidingshoofd Jack van Schijndel.
Met de nieuwe opleiding hoopt de faculteit zo’n 150 studenten in het eerste jaar aan te trekken. De verwachting is dat de totale omvang ongeveer 750 studenten bedraagt. De bedoeling is dat scholieren niet alleen met het profiel Natuurkunde en Techniek kunnen instromen, maar met alle profielen.
Voor de start van de brede bacheloropleiding is het noodzakelijk dat de verhuizing naar Breda doorgaat. Het liefst in september dit jaar. ‘We moeten in de buurt van Milieukunde en van informatica-opleidingen zitten, anders wordt het erg moeilijjk’, zegt Van Schijndel.
De opleiding Chemische Technologie gaat definitief naar de Afdeling Technologie en Management waaronder de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Milieugerichte Materiaaltechniek vallen. In mei vorig jaar was er nog sprake van dat de opleiding Chemische Technologie bij de labopleidingen van de Afdeling Life Sciences zou worden toegevoegd.
Overigens blijft de opleiding Milieukunde zolang de instroom uit het buitenland voldoende is, voortbestaan voor studenten uit met name België en Frankrijk.
Het voorstel van de directie van de FTN is inmiddels goedgekeurd door de Faculteitsmedezeggenschapsraad en ligt ter besluitvorming bij de Raad van Bestuur. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?