Terug naar overzicht

In 2004 einde aan faculteiten en academies

De Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch krijgen een nieuwe organisatiestructuur. In 2004 moet de verandering voltooid zijn. Faculteiten en academies zullen dan niet meer bestaan.
Dat staat in de definitieve versie van het meerjarenbeleidsplan, die een dezer dagen door de Raad van Bestuur wordt gepresenteerd. Afgelopen dinsdag heeft de Raad van Toezicht zijn instemming gegeven.
Een deel van de plannen was al in eerdere concept-versies duidelijk geworden. Zo was bekend dat het bestuur het onderwijs wil organiseren in ‘Schools’ – eenheden van circa duizend studenten – , en een Leer- en Innovatiecentrum (LIC). Ook was een centralisatie van de ondersteunende diensten aangekondigd.
Over de positie van faculteiten en academies en wat daar eventueel voor in de plaats komt bestond nog onduidelijkheid. In het definitieve plan wordt ervoor gekozen die tussenlaag te vervangen door ‘focusmanagers’. Zij gaan namens de Raad van Bestuur in de vorm van projecten leiding geven aan vernieuwing en speciale aandachtsgebieden. De bestuurlijke projecten kunnen betrekking hebben op meerdere bedrijfsonderdelen tegelijk en hebben veelal een tijdelijk karakter.
Om de veranderingen vóór het studiejaar 2004-2005 ingevoerd te hebben wordt een aparte projectorganisatie opgericht onder leiding van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Harry Koopman. Per onderdeel zullen projectmanagers worden aangesteld die de veranderingen moeten bewerkstelligen. Zij worden gerecruteerd uit de eigen organisatie.
Aan het plan is een nieuwe ‘missie’ toegevoegd. Daarin staat onder andere dat men op alle onderdelen tot de top drie van het land wil behoren, en dat de twee hogescholen met één gezicht naar buiten toe moeten gaan optreden.
De kosten van de operatie worden geraamd op 5 miljoen euro. Die verwacht het bestuur vanaf 2005 met een bedrag van 1 miljoen euro per jaar terug te verdienen door efficiency-verbeteringen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?