Terug naar overzicht

Meer aanmelders voor Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, minder voor Hogeschool Brabant

De aanmeldingen van belangstellenden om volgend jaar aan de Hogeschool Brabant te gaan studeren blijven achter bij het landelijk gemiddelde. De Hogeschool ‘s-Hertogenbosch noteert juist meer vooraanmeldingen dan gemiddeld in het hbo het geval is.
Landelijk liggen de aanmeldingen momenteel 12 procent achter op de stand een jaar geleden. Dat lijkt te passen in de trend van de afgelopen jaren: scholieren melden zich steeds later aan. Tot nu toe werd dat steeds in de zomerperiode goedgemaakt door een hausse aan last-minute-aanmeldingen.
De Hogeschool Brabant schreef, anders dan het landelijke gemiddelde, voor het huidige studiejaar ook al minder eerstejaars in. Ondanks extra inspanningen om de terugloop te keren, doet de hogeschool het bij de vooraanmeldingen voor het komend studiejaar opnieuw minder goed dan de concurrentie: er hebben zich tot nu toe 17 procent minder belangstellenden gemeld dan vorig jaar deze tijd.
De Hogeschool ‘s-Hertogenbosch ligt daarentegen flink vóór op de rest: er zijn nu al twee procent meer aanmelders genoteerd. De Bossche hogeschool deed het met de inschrijvingen voor het lopende studiejaar ook al beter. Dat lijkt aardig overeen te komen met de steeds betere reputatie van de instelling. In de Keuzegids Hoger Onderwijs 2002-2003 bereikten de Bosschenaren de eerste plaats op de ranglijst van hogescholen met een breed onderwijsaanbod.
Het verleden heeft overigens uitgewezen dat zich in het verdere verloop nog verschuivingen tussen de hogescholen kunnen voordoen. Het aantal vooraanmeldingen ligt nu op ongeveer eenderde van de verwachte definitieve inschrijvingen. (WvD/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?