Terug naar overzicht

Motie voor huursubsidie aangenomen

Kamerbewoners kunnen huursubsidie krijgen. Daartoe heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aangenomen van GroenLinks en CDA. Zelfs de VVD stemde voor, hoewel haar minister altijd heeft tegengesputterd.
Met de subsidie willen de partijen de kamernood verlichten. De gedachtegang is dat woningbouwcorporaties nu sneller geneigd zullen zijn om ‘onzelfstandige wooneenheden’ te bouwen. De studenten kunnen immers dankzij de subsidie de huur betalen,dus hoeven de corporaties niet bang te zijn voor leegstand.
Volgens VROM waren er – anders dan iedereen dacht – toch al 38 duizend kamers waarvoor de bewoners huursubsidie aan konden vragen. Slechts 1 op de 5 bewoners deed dat. In totaal hebben de woningbouwcorporaties 52 duizend ‘onzelfstandige wooneenheden’, dus op de korte termijn komen er maximaal 14 duizend kamers extra in aanmerking.
Studenten die bij een hospita of huisjesmelker op kamers wonen, kunnen geen huursubsidie krijgen. De subsidie geldt alleen voor verhuurders zonder winstoogmerk.
Formeel kan minister Kamp er nog onderuit komen. De woningbouwcorporaties moeten hun panden nog voor subsidie voordragen, waarna de minister die panden voor huursubsidie moet ‘aanwijzen’. Studentenvakbond LSVb benadrukt dat dat aanwijzen wel werkelijk moet gebeuren. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?