Terug naar overzicht

“‘Pabo’s moeten meer eisen stellen aan studenten’”

Als het aan Frans van Rooij van de CNV onderwijsbond ligt, dan moeten pabo’s meer eisen stellen aan hun studenten. Dat zegt hij vandaag in Trouw, naar aanleiding van de uitkomst van een onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders en Trouw, onder 1500 directeuren van basisscholen. Daaruit blijkt dat jonge leerkrachten te weinig weten. Ze hebben minder kennis van de leerstof dan oudere collega’s en zijn niet goed op de hoogte van wat er in de samenleving speelt.
Van Rooij noemt de uitkomst van de enquête ‘niet echt lekker’. Hij meent dat de begeleiding van de jonge leraren beter moet. Volgens hem moeten ook meer studenten dan nu het geval is te horen krijgen dat ze niet geschikt zijn als onderwijzer. ‘Dat is lastig met het lerarentekort, maar toch zal dat moeten. Op den duur is dat goed voor het aanzien van het onderwijs, en daarmee ook voor de aantrekkelijkheid van het beroep.’
Jonge leraren krijgen van de schoolleiders gemiddeld een 6,6 voor hun vakkennis, tegenover een 7,6 voor oudere leerkrachten, blijkt uit het onderzoek. De directeuren vinden het echter belangrijker dat leraren zorgen voor een veilig klimaat in de klas en dat ze respect hebben voor leerlingen en hun zelfvertrouwen vergroten. Kennis van de leerstof neemt een vierde plaats in na orde houden. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?