Terug naar overzicht

Studenten Gamma mogen straks kwart van studie zelf invullen

Studenten van de faculteit Gamma mogen vanaf september 2004 een kwart van de studie zelf invullen. Ze kunnen cursussen volgen bij andere faculteiten binnen en buiten de hogeschool. Ook mogen ze die tijd gebruiken voor stages. Als ze maar kunnen aantonen dat het hbo-niveau heeft.
De stuurgroep van het onderwijsvernieuwingsproject FOCUS van Gamma heeft vanmiddag positief gereageerd op dit plan van de projectgroep flexibilisering en ontschotting. De faculteitsdirectie, tevens lid van de stuurgroep, zal het plan maandag in de directievergadering vaststellen.

Vrij
Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Culturele & Maatschappelijke Vorming, Fysiotherapie en Verpleegkunde volgen straks voor tenminste de helft van hun bacheloropleiding een vaststaand programma. Ongeveer een kwart van de tijd volgen ze onderdelen, waarmee ze zich verder kunnen profileren binnen het beroep waarvoor ze kiezen. Het overige kwart is volledig vrij in te vullen door de studenten. Zo kan bijvoorbeeld een student Verpleegkunde straks onderdelen volgen bij de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Met de andere faculteiten zijn nog geen afspraken gemaakt.
Het nieuwe onderwijsmodel geldt niet voor de opleiding Personeel & Arbeid, omdat die samengaat met de HEAO-opleiding Management, Economie & Recht. Ook de kaderopleiding, nu nog een tweejarige opleiding, blijft voorlopig buiten beschouwing.
Studenten kunnen straks vanaf het eerste studiejaar keuzes maken, zij het nog in beperkte mate. Het percentage vrije ruimte loopt gedurende de studie langzaam op. Vooral in het tweede en derde jaar kunnen studenten zich profileren in hun beroep. In het afstudeerjaar hebben ze de meeste ruimte voor individuele profilering.
Studenten worden bij hun keuzes geadviseerd door studieloopbaanbegeleiders. Die bekijken ook of het programma dat een student kiest hbo-niveau heeft. De faculteit wil geen studieprogramma’s van andere faculteiten binnen de Hogeschool Brabant of van collega-hogescholen en universiteiten gaan beoordelen op niveau. ‘Dan zouden we dubbel werk gaan doen’, verklaart Nies Rijnders, onderwijskundige van Gamma. Gamma zal vooral het niveau controleren als studenten dingen willen leren in de beroepspraktijk.

Vier blokken
Om studenten onderdelen bij andere opleidingen te kunnen laten volgen, moeten alle opleidingen van Gamma het onderwijs op dezelfde manier organiseren. Dat betekent dat alle opleidingen straks vier blokken kennen van tien weken. Ieder blok is opgedeeld in twee onderdelen van zes studiepunten en één van drie. Waarschijnlijk worden de onderdelen van drie studiepunten benut voor studieloopbaanbegeleiding en assessments gericht op die zaken die niet direct met de onderwijsinhoud te maken hebben, zoals persoonlijke effectiviteit. Maar over de invulling daarvan wordt nog volop gediscussieerd.
De stuurgroep adviseert voor alle opleidingen een vaststaand programma van vijftig procent te hanteren. Studenten krijgen 25 procent voor beroepsprofilering en 25 procent voor individuele profilering. De opleiding Fysiotherapie geeft de voorkeur aan de percentages zestig, twintig, twintig. Volgens de stuurgroep kunnen studenten binnen dit onderwijsmodel alle competenties verwerven die de wet stelt aan een geregistreerd fysiotherapeut.
De projectgroep competenties krijgt de opdracht om uit te zoeken welke gemeenschappelijke onderwijsprogramma’s mogelijk zijn binnen Gamma. Dat kan betekenen dat studenten Verpleegkunde straks een aantal dezelfde onderwijsblokken volgen als bijvoorbeeld studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Fysiotherapie. Hoewel te verwachten valt dat de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en Culturele & Maatschappelijke Vorming de meeste inhoudelijke overlap hebben. (MS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?