Terug naar overzicht

Stuurgroep gaat nieuwe nota Hoger Onderwijs Tilburg maken

Het periodieke overleg tussen de Gemeente Tilburg en het hoger onderwijs in die stad wordt geïntensiveerd. De overlegpartners hebben een stuurgroep gevormd, die een nieuwe nota Hoger Onderwijs Tilburg gaat voorbereiden.
In het overleg nemen sinds enkele jaren de Universiteit van Tilburg, Fontys Hogescholen en de Hogeschool Brabant deel. Éénmaal per jaar ontmoetten de gesprekspartners elkaar rond het gezamenlijk belang van het hoger onderwijs. Onderwerpen als studentenhuisvesting, de jaarlijkse gezamenlijke introductie-activiteiten en de profilering van Tilburg als studentenstad passeerden daarbij de revu.
Die samenwerking wordt nu intensiever. Er komt een stuurgroep onder voorzitterschap van wethouder Hugo Backx, zelf jarenlang werkzaam aan de Tilburgse universiteit. De drie onderwijsinstellingen vaardigen ieder hun bestuurssecretaris af. De studenten krijgen een eigen vertegenwoordiging in de persoon van de voorzitter van de SOST, het orgaan van de samenwerkende studentenorganisaties in Tilburg. Ook de beleidsmedewerker voor hoger onderwijs van de gemeente maakt deel uit van de groep.

De stuurgroep zal vaker bijeenkomen dan tot nu toe gebruikelijk was in het jaarlijks overleg, en krijgt meerdere taken. Zo zal het gezelschap een nieuwe nota Hoger Onderwijs Tilburg voor de periode tot 2006 voorbereiden. De stuurgroep wordt ook wegbereider voor bestuurlijk overleg tussen de instellingen en de gemeente, en gaat de gezamenlijke activiteiten coördineren en afstemmen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?