Terug naar overzicht

Techniek-imago van informatica schrikt meisjes af

Het vakgebied informatica blijft kampen met een technisch imago. Daardoor komt een opleiding informatica nauwelijks in aanmerking bij meisjes.
Dat blijkt uit een studie van de stichting HBO-I, onder scholieren van het voortgezet onderwijs. De stichting HBO-I is een samenwerkingsverband tussen de hbo-informaticaopleidingen in Nederland.
Om de instroom van meisjes te vergroten, zijn ingrijpende aanpassingen nodig, zoals het herontwerpen van opleidingen. In het rapport ‘Het imago van I’ staat te lezen dat alleen goede voorlichting niet genoeg is als de opleidingen technisch blijven. Scholieren weten ook niet dat, ongeacht het profiel, een havo- of vwo-diploma toegang biedt tot hbo- informaticaopleidingen.
De beeldvorming bij scholieren over informatica is de laatste jaren wel verbeterd en toekomstige studenten oriënteren zich goed. Scholieren hebben over het algemeen een realistisch beeld van de informaticaopleidingen. Dat blijkt uit een vergelijking tussen de resultaten van dit rapport en een soortgelijk onderzoek uit 1994.
De geënquêteerde scholieren van havo, vwo en mbo denken dat er voldoende werkgelegenheid is in de informaticasector. Ze zien ruime mogelijkheden op een goede baan in vele soorten bedrijven en organisaties. Als gevraagd wordt naar mogelijke beroepen kan het merendeel van de geënquêteerden zich daarbij geen concrete voorstelling maken. (WvB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?