Terug naar overzicht

Verbraak (Fontys) pleit opnieuw voor vrijlating collegegeldtarieven

Norbert Verbraak, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fontys Hogescholen, heeft opnieuw bepleit de tarieven voor collegegelden vrij te laten. Daarmee kunnen de onderwijsinstellingen de tekorten die ontstaan door de overheidsbezuinigingen aanvullen, zo vindt hij.
Al eerder, bij de opening van het academisch jaar, stelde Verbraak voor, de teruglopende inkomsten uit overheidsbekostiging te compenseren met extra inkomsten uit collegegelden. De overheid zou daarvoor de instellingen de bevoegdheid moeten geven zelf de tarieven vast te stellen. Dat voorstel werd hem vooral kwalijk genomen door de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), temeer daar Verbraak tevens vice-voorzitter van de HBO-raad is. Een variant op Verbraaks voorstel werd kort daarna, op Prinsjesdag, door de voorzitter van de HBO-raad Frans Leijnse verdedigd in de Volkskrant: hij wilde fors hogere collegegelden voor studenten die een tweede of derde studie doen.
Door de LSVb werden beide plannen hevig bekritiseerd, omdat de bezuinigingen van het kabinet zo op de studenten dreigen te worden afgewenteld. Volgens de vakbond zou de HBO-raad er beter aan doen zich met anderen tegen de bezuingingsplannen te verzetten.
In de aanloop naar de behandeling van de onderwijsbegroting en de daarmee gepaard gaande onderwijsdemonstratie op 12 november werd staatssecretaris Nijs vanwege een soortgelijk proefballonnetje door haar minister, Maria van der Hoeven, op de vingers getikt.
Het pleidooi van de HBO-raad verstomde. Tijdens de onderwijsdemonstratie sloot de HBO-raad zich zelfs schoorvoetend – zij het alleen in naam – bij het protest aan, maar schitterde overigens door afwezigheid. De koepelorganisatie van universiteiten, VSNU, gaf wel acte de présence, en nam uitdrukkelijk afstand van hogere collegegelden.

Dat Verbraak sinds november nog niets van zijn eerdere opvattingen heeft prijsgegeven, bleek deze week bij zijn nieuwjaarsspeech voor het eigen Fontyspubliek. Volgens hem kan de toenemende participatie aan hoger onderwijs op den duur niet meer uit publieke middelen worden betaald. Extra inkomsten via hogere geliberaliseerde collegegelden moeten daarin voorzien, zo verklaarde hij. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?