Terug naar overzicht

Voordracht over uitbreiding van de Europese Unie

Frank Biancheri, directeur van de instelling Europe 2020, komt 20 januari naar Breda voor een voordracht over de uitbreiding van de Europese Unie. ‘Waar gaat dat heen met Europa?’ is het thema van de presentatie. Biancheri komt naar Breda op uitnodiging van IBMS-student Florent Sebban, lid van de European Student Council, een internationale studentenraad.
Biancheri heeft als hoofd van Europe 2020, denktank voor de toekomst van Europa, een lijst opgesteld met ’veertien voorstellen voor een efficiente en democratische uitbreiding van de Europese Unie’. Hij wil onder andere dat het Europees Parlement en het Hof van Justitie zich ook vestigen buiten Brussel, Luxemburg en Straatsburg. Verder pleit hij voor een goede voorbereiding op de uitbreiding van de EU. Volgens hem is dat in de jaren negentig niet gebeurd. De landen zelf die willen toetreden tot de Europese Unie hebben zich eveneens maar mondjesmaat voorbereid.
Biancheri’s lezing vindt plaats in het kader van de ‘Newropeans Democracy Marathon. Tijdens de marathon worden honderd Europese steden in 25 verschillende landen bezocht. Naast de Hogeschool Brabant in Breda wordt in Nederland ook de Universiteit Utrecht nog aangedaan. (SW)

Het debat vindt plaats op maandag 20 januari van 19.00 tot 21.00 u in lokaal L016, Lovensdijkstraat 63 in Breda. Studenten zijn welkom.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?