Terug naar overzicht

Voorstel: boventalligheid AGM inzetten voor vernieuwing

De directie van de Academie voor Gedrag & Maatschappij (AGM) wil de 2,2 volledige banen die sinds 1 januari boventallig zijn, inzetten voor onderwijsvernieuwing. Zij zal hiervoor binnenkort een voorstel indienen bij de Raad van Bestuur.
De directie wil de formatieplaatsen (FTE) gebruiken voor de ontwikkeling van een brede bacheloropleiding Social Work voltijd. Studenten worden opgeleid tot bachelor Social Work, met daarbinnen afstudeermogelijkheden die overeenkomen met de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele & Maatschappelijke Vorming en Maatschappelijk Werk & Dienstverlening. Directeur Cees van Dongen verwacht dat 2,2 volledige banen genoeg zijn om die verandering op poten te krijgen. ‘Als je die FTE verdeelt over zo weinig mogelijk mensen, dan ben ik vooralsnog positief.’
De onderwijsvernieuwing in Den Bosch blijft voorlopig als apart traject naast de onderwijsvernieuwing in Breda (FOCUS) bestaan. ‘We hebben gekozen voor twee onderscheiden trajecten, waarbij samenwerking op punten mogelijk is’, zegt Cees van Dongen. ‘De Raad van Bestuur verbiedt op dit moment één school over de grenzen van beide hogescholen heen. Bovendien vergroot je het draagvlak in Den Bosch als je binnen het onderwijsvernieuwingstraject ruimte laat voor het Bossche karakter.’
Agm-directeur Annemieke Voets en Ria Wijnen van de faculteit Gamma in Breda bekijken binnenkort op welke punten het sociaal agogisch onderwijs in Den Bosch en Breda overeenkomen. Op basis daarvan willen de beide directies beslissen of er één vernieuwingstraject voor beide hogescholen komt of dat men vasthoudt aan twee aparte trajecten, zegt Gamma-directeur Gerton Heijne.
De directie in Den Bosch neemt in ieder geval geen zitting in de stuurgroep van het onderwijsvernieuwingstraject FOCUS in Breda, stelt Cees van Dongen. (MS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?