Terug naar overzicht

’32 studenten per docent kan niet zonder kwaliteitsverlies’

De beslissing van de faculteitsdirectie om het aantal studenten per docent op te voeren van één op 29 dit jaar naar één op 32 in januari 2005 gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Dat zegt Anita Heijltjes, tot 1 februari hoofd opleiding Verpleegkunde en nu beleidsmedewerker bij de faculteit Gamma.
‘Verpleegkunde komt van één op 23 en zit nu op één op 29. Daarmee hebben we de grens bereikt. Als je de norm nog verder opschroeft, gaat dat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Wij werken met psychiatrische patiënten. Die moet je opvangen, begeleiden en nazorg bieden. Bovendien kan dat alleen in groepen van tien à twaalf studenten, niet in een hoorcollege.’
Toch moeten alle opleidingen zich houden aan deze norm, stelt faculteitsdirecteur Gerton Heijne. ‘Het staat in de financiële taakstelling van de reorganisatie, waarmee de faculteitsmedezeggenschapsraad en de vakbonden akkoord zijn gegaan. We zijn nu bezig met de ontwikkeling van een nieuw curriculum. Daarbij zal iedereen rekening moeten houden met de norm één op 32.’
Gerton Heijne vindt dat bij het verdelen van het budget over de opleidingen overal binnen de hogeschool dezelfde norm moet worden gehanteerd. ‘Het zou goed zijn als de Raad van Bestuur daar bij de vorming van schools (lees: clusters van opleidingen) rekening mee houdt. Den Bosch heeft al zo´n systematiek.’
Anita Heijltjes vindt de opleidingen van de faculteit Gamma niet te vergelijken met de economische of technische opleidingen. ‘Wij werken met kwetsbare patiënten. Dat vraagt meer tijd van docenten dan bij de HEAO of de technische faculteit.’ (MS)

Zie voor het afscheidsinterview met Anita Heijltjes de papieren editie van Impuls van donderdag 13 februari

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?