Terug naar overzicht

50 euro-regel alsnog voorgelegd aan HMR

De 50 euro-regeling wordt alsnog voorgelegd aan de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Bij goedkeuring zou deze volgend studiejaar voor alle studenten van de hogeschool gelden. De bestaande regel blijft de rest van dit studiejaar gehandhaafd.

Dit heeft de Raad van Bestuur per brief aan de HMR laten weten. Het bestuur schrijft het zich te kunnen voorstellen, dat de indruk is gewekt dat het om een hogeschoolbrede regeling gaat. Een dergelijke maatregel zou goedgekeurd moeten worden door de HMR.

Dit is niet gebeurd omdat de regeling volgens de Raad van Bestuur onderling is afgesproken door de directeuren van de academies. In dit geval zouden de afzonderlijke Academieraden de regel moeten goedkeuren.
Sinds het begin van dit studiejaar kunnen studenten die zich te laat inschrijven voor tentamens alsnog deelnemen als zij 50 euro administratiekosten betalen. Het bestuur en de Hogeschool Medezeggenschapsraad zijn het oneens over de vraag welke medezeggenschapsraden hierover geconsulteerd hadden moeten worden.

HMR-voorzitter Peer Trepels vroeg zich vandaag tijdens de vergadering af of het verstandig is om de regeling dit jaar te handhaven. ‘De eerste de beste student die een beroepsprocedure aanspant wint dit. Want geen enkele academie heeft de juiste procedure gevolgd.’ Anneke Nijenhuis, lid van de Raad van Bestuur: ‘De regeling heeft het grootste gedeelte van het jaar gegolden, dus laat hem de rest van het jaar ook gelden. Bovendien werkt hij goed. De studenten schrijven zich op tijd in. Er zijn maar weinigen die gebruik van de regeling maken.’ Vanuit de raad werd geopperd dat de Academieraden alsnog hun goedkeuring moet geven. Nijenhuis vindt dit een zaak van de academies. ‘Daar ga ik niet over.’
De studentenfractie van de HMR kondigde na de vergadering aan om studenten die 50 euro betaald hebben op te roepen in beroep te gaan en het geld terug te vragen.

Op een principieel punt van deze discussie blijven de HMR en de Raad van Bestuur het oneens. Volgens de laatste zijn onderlinge afspraken van de academiedirecteuren mogelijk ‘zonder dat daardoor onmiddellijk sprake is van een hogeschoolbrede regeling’, zo staat in de brief. ‘Ik blijf vinden dat dit niet kan’, zei voorzitter Trepels. De medezeggenschapsraad laat een jurist uitzoeken of een officieel geschil hierover kans van slagen heeft. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?