Terug naar overzicht

ABVAKABO: ‘Hoger onderwijs niet kinky voor politici’

De ABVAKABO heeft het in een open brief aan de informateurs opgenomen voor het hoger onderwijs. De volle klassen en het lerarentekort staan onderhand wel op de politieke agenda meent bondsbestuurder Arno Lammeretz, al wordt ook daarvoor nog altijd te weinig geld uitgetrokken. ‘Maar hogescholen en universiteiten zijn minder kinky voor politici, dus daar hoor ik niks over.’
Op het hoger onderwijs en onderzoek is de afgelopen jaren fors bezuinigd, daarom moet er volgens de bond nu een impuls aan worden gegeven. ‘De personele tekorten in het hoger onderwijs laten duidelijk zien dat de arbeidsvoorwaarden in de sectoren onderwijs en wetenschappelijk onderzoek momenteel nog onvoldoende aantrekkelijk zijn om te kunnen concurreren op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden’, schrijft de bond aan de informateurs. ‘De gevolgen zijn vooral op de langere termijn sterk voelbaar. De toenemende vergrijzing in deze sectoren in combinatie met onvoldoende instroom van jong talent, schreeuwt om een goed niveau van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en professioneel (integraal) personeelsbeleid in de komende periode. Overigens doet deze problematiek zich voor, niet alleen bij het onderwijsgevend en onderzoekspersoneel, maar ook bij de grote groep van het ondersteunend personeel. De arbeidsvoorwaarden moeten worden verbeterd en vernieuwd, zodat het weer aantrekkelijk wordt om in het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te werken. In de komende kabinetsperiode is een forse investering in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek daarom dringend nodig.’
De ABVAKABO roept de informateurs op ‘nu te investeren in het hoger onderwijs’. ‘Dit geld verdient zich later terug. Investeren is niet alleen goed voor de sector onderwijs in het algemeen, maar ook voor de gehele Nederlandse economie. Ieder extra jaar onderwijs levert een netto structurele groei op van 0,3%. Durf op de lange termijn te kijken en ga het structurele begrotingstekort te lijf met extra investeringen in het onderwijs.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?