Terug naar overzicht

Directeuren willen onderzoek naar nieuwbouw open leercentrum

De academiedirecteuren van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en de Raad van Bestuur zijn het oneens over de verbouwingsplannen aan de hogeschool. De directeuren bepleiten een nader onderzoek naar de mogelijkheden van uitbreiding van het hogeschoolgebouw voor het geplande Open Leer- en InnovatieCentrum (OLIC). De Raad van Bestuur wil geen nieuwbouw plegen en het centrum realiseren door verbouwing van het bestaande gebouw.

De verbouwplannen van de Raad van Bestuur voorzien in een OLIC in het centrum van het gebouw op de eerste, tweede en derde verdieping. Verder zouden de vaste werkplekken voor medewerkers plaatsmaken voor verschillende soorten flexibele werkplekken. Ook zullen grote lokalen gesplitst worden in kleinere werkkamers.
De directeuren van de academies hebben in de Projectgroep, waarin zij en vertegenwoordigers van de diensten zitting hebben, een alternatief plan ingebracht. Een aanbouw voor het OLIC achter het gebouw. Dat leidt volgens de directeuren tot minder overlast voor het onderwijs tijdens de bouwwerkzaamheden en er hoeven minder werkplekken aangepast te worden.
Volgens de Raad van Bestuur kan nieuwbouw voor het OLIC in combinatie met de geplande andere verbouwingen niet binnen het bestaande budget van bijna tien miljoen euro. Daarbij zouden de exploitatiekosten stijgen.
Binnenkort volgt een extra vergadering van het Managementoverleg. De geplande vergadering van de Projectgroep van donderdag 27 februari gaat niet door. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?