Terug naar overzicht

Einde Cirrusproject

Met de presentatie van het eindrapport Cirrus vanmiddag in het Willem II stadion in Tilburg is formeel een einde gekomen aan het Cirrusproject.
Dat project begon vier jaar geleden aan de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) en had tot doel duurzaamheid in het onderwijs te integreren. Het rapport beschrijft onder meer welke methoden hiervoor zijn gebruikt. Ook de problemen, de oplossingen, de resultaten en de hele procesgang komen aan de orde.
Het is volgens projectleider Tom Severijn niet gemakkelijk om duurzaamheid in het onderwijs te implementeren. Op de FTN is het proces van clustering van de verschillende opleidingen nog steeds in volle gang. Het gevolg hiervan is dat elk jaar een nieuw programma, leerplan etc. worden gemaakt waardoor de integratie van duurzaamheid in het onderwijs wat moeizamer verloopt. In Etten-Leur bijvoorbeeld staat een nieuwe clustering van de opleidingen op het programma. ‘Het probleem hierdoor is dat je niet goed kunt doorgroeien, want door die wisselingen groei je er steeds weer uit’, zegt Severijn. ‘We moeten wachten tot de clustering voltooid is dan pas kan duurzaamheid echt in het onderwijs worden geïmplementeerd.’
In het eerste jaar van de opleidingen is het wel gelukt duurzaamheid in het onderwijs op te nemen. Bij Technische Bedrijfskunde is duurzaamheid in alle vier de jaren versleuteld. Met de managementteams zijn onlangs afspraken gemaakt dat de kenniskring Duurzame Bedrijfsvoering in dat proces van implementatie betrokken blijft.
De filosofie achter het onderwijsconcept ‘duurzame integratie’ is dat in het eerste jaar een basiscollege ‘Wat is duurzaamheid?’ wordt gegeven. In het tweede jaar is duurzaamheid geïntegreerd in de vorm van projecten, opdrachten of klassikaal. Het derde jaar is stagejaar en in het vierde jaar moet duurzaamheid een onderdeel van het multidisciplinair denken zijn.
Het eindrapport van Cirrus is een handreiking voor alle hoge technisch opleidingen in Nederland, die ook wat met duurzaamheid in het onderwijs willen. Het rapport wordt naar alle technische opleidingen, lectoraten en naar de Commissie Duurzaamheid Hoger Onderwijs, een platform voor hoger onderwijs en alle universiteiten, gestuurd.
Het is de bedoeling dat het lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering de processen die door Cirrus op gang zijn gebracht, blijft ondersteunen. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?