Terug naar overzicht

Fontys stelt ‘Bouwkunde Eindhoven’ tegenover ‘Verpleegkunde Den Bosch’

In reactie op het voornemen van de Hogeschool Brabant om de opleiding Verpleegkunde ook in Den Bosch aan te bieden overweegt Fontys Hogescholen oude claims uit de kast te halen. De plannen rond de nevenvestiging Verpleegkunde doorbreken volgens Norbert Verbraak, bestuursvoorzitter van Fontys, de afspraak tussen beide hbo-instellingen, het geheel aan opleidingen in de regio ‘niet te verzwakken’ door nieuwe aanvragen.
Begin deze maand reageerde Verbraak geërgerd in het Brabants Dagblad. Hij toonde zich ‘onaangenaam verrast’ over de berichten in de pers, en sprak de vrees uit dat de nieuwe vestigingsplaats niet gepaard zal gaan met meer verpleegkundestudenten, waardoor de spoeling alleen maar dunner wordt. Daarop heeft de Raad van Bestuur van de Hogeschool Brabant volgens Verbraak aan hem meedegedeeld, dat de plannen onverhoeds in de pers waren gekomen, en dat het de bedoeling is in gesprek te gaan met Fontys.
Verbraak laat desgevraagd weten dat Fontys Hogescholen bekend is met de wens van de Hogeschool Brabant om tot een lesplaats verpleegkunde in Den Bosch te komen. Daaraan voegt hij toe: ‘Zo is ook bekend, dat wij een wens hebben voor een opleiding Bouwkunde in Eindhoven. We hebben echter destijds beiden in een uitruil afgezien van plannen om de bestaande opleidingsstructuur niet te verzwakken.’
De Fontys-voorzitter maakt uit het voornemen van de Hogeschool Brabant op, dat die afspraak kennelijk niet meer van kracht is: ‘Ik begrijp dat we het gesprek heropenen.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?