Terug naar overzicht

Frans Leijnse (HBO-raad) informateur

De voorzitter van de HBO-raad Frans Leijnse wordt informateur namens zijn partij, de PvdA. Samen met Piet-Hein Donner, die namens het CDA al de verkennende informatieronde voor zijn rekening nam, gaat hij de weg naar een coalitie CDA-PvdA plaveien.
De naam van Frans Leijnse gonsde door de Haagse wandelgangen sinds het CDA vorige week akkoord ging met een extra informateur van PvdA-huize. De benoeming door de koningin werd echter opgehouden door het debat dat de Tweede Kamer gisteren hield over de uitslag van de verkiezingen.

Leijnse is oud-kamerlid namens de PvdA. Tijdens Lubbers III was hij tot 1994 vice-fractievoorzitter van die partij. Sinds 1998 is Leijnse voorzitter van de HBO-raad. Vorig jaar werd hij herkozen voor die positie.
Gedurende de periode waarin de voorzitter van de HBO-raad als informateur optreedt zal de tweede man, Norbert Verbraak, als waarnemend voorzitter fungeren. Verbraak is in het dagelijks leven voorzitter van de Raad van Bestuur van Fontys Hogescholen.

Leijnse wordt door ‘het veld’ als een bepalende persoon gezien. In 2001 werd hij eerste in de ranking ‘invloedrijke personen in het hoger onderwijs.’ Bovendien werd hij in dat jaar buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is hij plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER).

Frans Leijnse heeft naam gemaakt als eigenzinnig politicus en bestuurder. Zo overviel hij in 1992 als vice-fractievoorzitter onder Thijs Wöltgens zijn partijtop met een frontale aanval op harde WAO-maatregelen, waarmee de PvdA-bewindslieden juist hadden ingestemd. Een crisis kon maar net worden afgewend.
Het afgelopen jaar stelde hij zich als onderwijsbestuurder dwars op in de discussie rond de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Tegen de overheersende opvattingen in de PvdA en het hoger-onderwijsveld in hield hij op Prinsjesdag via de Volkskrant een pleidooi voor collegegeldverhogingen voor tweede en derde studies. Kort daarna werd een nagenoeg identiek voorstel van staatssecretaris Nijs (VVD) door haar eigen onderwijsminister Van der Hoeven (CDA) getorpedeerd nog voordat het doel kon raken.
Tijdens de breed gesteunde demonstratie op 12 november tegen de plannen van het kabinet-Balkenende om te bezuinigen op het hoger onderwijs schitterde de HBO-raad door afwezigheid. Leijnse verbleef in het buitenland en liet zich niet door een ander vertegenwoordigen.

De reputatie van Leijnse leek afgelopen jaar even in gevaar te komen door de ‘hbo-fraude’. Maar hij kwam nooit echt in de problemen. Aanvankelijk probeerde hij de ophef over gesjoemel met inschrijvingen te sussen. Toen echter minister Hermans in februari 2002 op grond van een intern accountantsrapport tegen zes hogescholen aangifte deed wegens mogelijke fraude, nam Leijnse gedecideerd afstand van de gewraakte praktijken. Hij verwees naar de gedragscode van de HBO-raad, die sinds 2001 bestaat. Daarin staan de onderwijsinspanningen beschreven die tegenover een inschrijving in het hbo moeten staan, wil men voor overheidsbekostiging in aanmerking komen. Hadden de hogescholen zich daaraan gehouden, dan was er niets aan de hand geweest, zo benadrukte hij. (TdO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?