Terug naar overzicht

Gezamenlijke website dienst P&O

Medewerkers van de Dienst Personeel en Organisatie aan de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en de Hogeschool Brabant krijgen vanaf medio maart een gezamenlijke website. ‘Er moet uniformiteit komen tussen beide hogescholen, nu is alles nog apart geregeld’, zegt Martin Schrovers, coördinator P&O diensten.
Op de site zal informatie te vinden zijn over de geüniformeerde regelingen voor de beide hogescholen. Verder een P&O loket, met de verschillende medewerkers van de dienst (wie, wat en waar) en verschillende links naar relevante sites, zoals de CAO en de Arbo-wet. Volgens Schrovers is intranet de uitgelezen methode om up-to-date te blijven en om ingewikkelde materie zo eenvoudig en transparant mogelijk over te brengen aan de medewerkers.
Uit een onderzoek van de Dienst Onderwijs & Studentzaken blijkt dat er onder het ondersteunend personeel behoefte is aan een gezamenlijke site. Overigens is de website een tijdelijke versie, in afwachting van technische ontwikkelingen en een hogeschoolbrede huisstijl. ‘We moeten rekening houden met de keuzes die op hoger niveau worden genomen’, zegt Schrovers.
Het webadres en de precieze datum waarop de site operationeel is zijn nog niet bekend. (WvB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?