Terug naar overzicht

Grootscheepse verbouwing hogeschoolgebouw

Het gebouw van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch zal de komende jaren een ingrijpende verbouwing ondergaan. In het hart van het pand komt een Open Leer- en Innovatie Centrum (OLIC). Docenten raken hun vaste kamers kwijt en krijgen de beschikking over flexibele werkplekken.

Dit blijkt uit het Programma van Eisen Huisvesting 2005. De kosten van de vernieuwing bedragen 9,7 miljoen euro. De werkzaamheden starten in januari 2004 en medio 2005 moet het klaar zijn. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hebben hun fiat gegeven. De plannen moeten nog worden besproken in de medezeggenschapsraden. Wel wordt nog onderzocht of een uitbreiding van het bestaande gebouw ten behoeve van het OLIC een haalbare optie is.
Vooruitlopend op de plannen zullen voor september enkele aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden. De hoofdingang krijgt twee glazen draaideuren, het studentenrestaurant wordt heringericht, het milieulaboratorium maakt plaats voor enkele klaslokalen en sommige lokalen krijgen tussenwanden.

Het OLIC moet één geheel worden. Het komt op de plaats van de mediatheek op de eerste verdieping, het medewerkersrestaurant op de tweede verdieping en de studiecabines op de derde verdieping. Ook de aanpalende gangen D en E worden bij het centrum getrokken. Extra trappen verbinden de verdiepingen van het OLIC. Het centrum zal bestaan uit een mediatheek, studiecabines, studielandschappen en lokalen.
Docenten en het ondersteunend personeel raken hun vaste werkplekken kwijt. In plaats daarvan kunnen zij plaatsnemen aan verschillende soorten ‘wisselwerkplekken’. Deze zijn net als de huidige werkkamers gesitueerd in de G-gangen. Personeel kan voor het papierwerk gebruik maken van een al dan niet mobiele archiefkast.
Het medewerkersrestaurant verhuist naar de begane grond, ongeveer op de plek waar nu de rokerskantine is. Eveneens op de benedenverdieping, mogelijk in collegezaal E 002, komt een ‘frontoffice’, een balie waar studenten, personeel en bezoekers met hun vragen terechtkunnen. Het Atrium wordt door de plaatsing van zitjes omgetoverd tot ‘huiskamer’.

Volgens Marius Wijnakker, voorzitter van de projectgroep die de verbouwing voorbereidt, wordt het Open Leer- en Innovatie Centrum het ‘gonzend hart’ van de hogeschool. Het overige onderwijs vindt, net als momenteel, plaats in de zijgangen. De academies (ofwel schools, zoals ze later gaan heten) krijgen een herkenbare plaats in het gebouw. De onderwijsbureaus en sleutelfiguren krijgen een vaste plek, stelt Wijnakker. Docenten moeten wennen aan de flexwerkplekken. ‘Het huidige privilege van een eigen kamer moeten ze loslaten.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?