Terug naar overzicht

Hogeschool IJselland vervolgd wegens fraude, Hogeschool Brabant vrijuit

Het Openbaar Ministerie gaat de Saxion Hogeschool IJselland strafrechtelijk vervolgen wegens fraude met inschrijvingen. De Hogeschool Brabant en vier andere hogescholen, tegen wie minister Hermans een aanklacht had ingediend, gaan vrijuit.
Onder leiding van het Landelijk Parket is door een rechercheteam van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. In dit onderzoek zijn een verdachte en getuigen gehoord en is onderzoek gedaan naar de administratie van de hogescholen.
Reden van de vervolging van IJselland is het vervalsen van inschrijfformulieren door de hogeschool. In november 2001 liet het televisieprogramma Netwerk al zien hoe Aziatische cursisten van de commerciële bv van de hogeschool buiten hun medeweten om als student werden ingeschreven. De formulieren werden niet door de cursisten maar door hogeschoolmedewerkers ondertekend.
Toen de zaak aan het rollen kwam hield Saxion 53 valse inschrijvingen op het laatste moment tegen, maar kennelijk vindt het Openbaar Ministerie nu dat de fraude daarmee niet kon worden teruggedraaid.

Bij de overige vijf aangeklaagde hogescholen waren geen vervalsingspraktijken met inschrijfformulieren bekend. De Hogeschool Brabant, de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool van Utrecht, de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Alkmaar hebben steeds volgehouden geen fraude te hebben gepleegd. Wel gaven ze toe, dat sommige handelwijzen in strijd waren met de gedragscode van de HBO-raad, die voorschrijft dat tegenover bekostigde inschrijvingen substantiële onderwijsinspanningen moeten staan.
Het ministerie van Onderwijs heeft alle zes de hogescholen aangeslagen voor een nader te bepalen bedrag dat ten onrechte zou zijn verkregen. De Hogeschool Brabant heeft tegen die claim bezwaar aangetekend. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?