Terug naar overzicht

Koopman relativeert achteraf juridisch onderzoek: ‘Ik maakte fout bij opdracht’

Harry Koopman, bestuursvoorzitter van de Stichting Brabantse Hogescholen, relativeert een deel van de conclusies van het onderzoek dat juridisch kantoor Wijn & Stael vorig jaar in zijn opdracht uitvoerde. Dat heeft te maken met een fout die hij naar eigen zeggen bij het verstrekken van de opdracht heeft gemaakt. Het onderzoek moest in kaart brengen in hoeverre de Hogeschool Brabant de regels had overtreden bij het aanmelden van inschrijvingen voor overheidsbekostiging.
Wijn & Stael oordeelde dat de Hogeschool Brabant geen fraude kan worden verweten. Dat concludeerden de juristen op basis van de gegevens die accountantskantoor PriceWaterhouseCooper, eveneens in opdracht van de Raad van Bestuur, over een aantal ter discussie gestelde inschrijvingspraktijken had verzameld. Maar sommige van die praktijken waren volgens het juridisch bureau wel ‘in strijd met de regels’. Met name gold dat voor de bekostiging van tweede- en derdejaars studenten aan Belgische hogescholen ter voorbereiding op een vierde extra jaar verzorgd door de Hogeschool Brabant. De onderwijsinspanning van de kant van de Hogeschool Brabant ten behoeve van die tweede- en derdejaars was niet substantieel genoeg om voor bekostiging in aanmerking te brengen, vond Wijn & Stael.
Achteraf trekt Koopman de betekenis van die conclusie in twijfel: ‘Dat heeft te maken met het feit dat ik de juristen bij de opdracht op het verkeerde been heb gezet. Ik heb ze laten nagaan of een en ander in strijd was met de gedragscode van de HBO-raad. Daar ben ik in de fout gegaan. Want de gedragscode gaat over het uitbesteden van onderwijs aan derden, en dat was hier niet aan de orde.’ Koopman heeft al bij eerdere gelegenheden betoogd, dat de door de HBO-raad zelfgekozen gedragscode veel strenger is dan de regelgeving van de overheid.
Sinds juli eist het ministerie van Onderwijs van de Hogeschool Brabant terugbetaling van bekostigingsgelden voor dit Belgische traject. Maar de hogeschool heeft bezwaar aangetekend.

Naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer, dat deze week verscheen, verklaarde Koopman tegenover BN/DeStem dat een nieuw onderzoek voor het vaststellen van de feiten aan de Hogeschool Brabant niet nodig is. Hij kan zich niet voorstellen dat zo’n onderzoek iets nieuws zou opleveren, omdat de eigen onderzoeken van de hogeschool ‘zeer grondig’ waren.
Toch beperkte het onderzoek door PriceWaterhouseCooper zich op aangeven van de Raad van Bestuur tot twee domeinen: het samenwerkingtraject van de HEAO met de Vlaamse hogescholen, en de inschrijvingen van studenten vanuit Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen bv, de commerciële poot voor economisch-administratief onderwijs. Meer gevoelige onderdelen, zoals andere commerciële onderwijsactiviteiten van de hogeschool en internationale trajecten werden niet door de accountants onder de loep genomen.
Koopman: ‘Maar we hebben dat zelf wel onderzocht, en hebben de vragenlijsten van het ministerie op basis daarvan ingevuld. Voor het lopende studiejaar hebben we aan de hand daarvan strenge criteria opgesteld voor inschrijvingen, en voor het komend studiejaar bekijken we dat opnieuw.’ De gegevens van het eigen onderzoek zijn tot nu toe niet naar buiten gebracht, maar Koopman wil ze ten alle tijde aan bevoegde onderzoeksinstanties ter beschikking stellen.

‘We hebben naar eer en geweten gehandeld’, zegt Koopman. Het rapport van de Rekenkamer is volgens hem vooral een bevestiging dat de regelgeving niet deugt. ‘Als er al iets tegen ons in te brengen zou zijn, dan is het hbo veel breder in de fout gegaan. De Rekenkamer heeft zware kritiek op de rol van het ministerie. Dat laat aan de uitvoerende instituties over te interpreteren hoe de regels moeten worden ingevuld. En achteraf hebben die het dan fout gedaan.’
Volgens de voorzitter vergissen degenen zich die denken dat een vervolgonderzoek of een parlementair onderzoek teveel uitgegeven overheidsgeld aan het licht zal brengen. ‘Het gaat louter om het verdelen van de koek binnen

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?