Terug naar overzicht

Leijnse krijgt brief van zichzelf

Informateur Frans Leijnse (PvdA) heeft bij zijn aantreden als informateur in de post een brief aangetroffen met zijn eigen handtekening eronder.
Op 4 februari stuurden de organisaties voor beroepsonderwijs en de in de SER vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties een brief aan de informateur, waarin ze aandrongen op meer aandacht voor het beroepsonderwijs. Alle handtekeningen van de voorzitters, inclusief die van HBO-raadvoorzitter Leijnse, prijkten eronder. Op 5 februari benoemde de koningin Leijnse tot informateur naast Piet-Hein Donner (CDA). Gesteld dat de post er niet langer dan één dag over heeft gedaan, dan moet de door hem zelf getekende pleitbrief ongeveer op hetzelfde moment in zijn nieuwe postvak zijn beland.
Vanaf diezelfde dag nam Norbert Verbraak, in het dagelijks leven voorzitter van Fontys Hogescholen, het voorzitterschap van de HBO-raad waar. Om meteen een brief aan de informateurs Donner en Leijnse te sturen met het verlanglijstje van de HBO-raad. Verbraak pleit voor versterking van het innovatiebeleid, extra geld voor hbo-lectoren, extra middelen voor doorstroming uit het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs, extra’s voor opleidingen tot verpleegkundigen en leraren en meerjarenafspraken over de rol van het hbo.
Zou de inhoud voor de PvdA-informateur een verrassing zijn geweest? (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?