Terug naar overzicht

LSVb noemt bezuinigingsvoorstellen ‘monsterlijk’

‘Monsterlijk’, noemt LSVb-voorzitter Noortje van der Meij de ambtelijke voorstellen om tussen 700 miljoen en 1,9 miljard per jaar te bezuinigen op het hoger onderwijs. ‘De 143 miljoen die Balkenende I wilde bezuinigen zijn hiermee vergeleken peanuts.’ Vanmorgen heeft de bond spoedoverleg gehad met de koepelorganisatie van universiteiten VSNU.
De LSVb gaat er hoe dan ook niet van uit dat de plannen in deze vorm zullen worden gerealiseerd. Van der Meij: ‘Het is een soort koehandel, waarbij superhoog wordt ingezet. Je zult zien dat onder druk van de reacties de scherpste kanten er vanaf gaan. Dan is men straks opgelucht. Maar uiteindelijk heb je dan toch een flinke bezuiniging.’

De LSVb-voorzitter verliest de moed echter niet. ‘We staan op scherp. Voorlopig vertrouwen we erop, dat CDA en PvdA hun beloften nakomen. Allebei hebben ze gezegd dat investeringen in de kenniseconomie hard nodig zijn.’
Ze vindt niet dat die belofte betekent dat de instellingen zullen worden ontzien ten koste van studiefinanciering en collegegelden. ‘Het is waar dat in de plannen van de ambtenaren het profijtbeginsel van stal wordt gehaald. Dat betekent dat we terug gaan naar middeleeuwse praktijken, waarin niet de slimsten maar degenen met de dikste portemonnee gaan studeren. Maar als de overheid wil investeren in de kenniseconomie zal ze ook moeten zorgen dat het hoger onderwijs toegankelijk blijft. Universiteiten en hogescholen hebben daar ook belang bij, omdat anders hun bronnen ook opdrogen.’
De LSVb rekent erop dat de koepelorganisaties HBO-raad en VSNU hun rug recht zullen houden. Van der Meij geeft toe dat er nog altijd een meningsverschil ligt met de voorzitter van de HBO-raad Frans Leijnse, momenteel informateur voor de PvdA. Hij verdedigde in het kader van de bezuinigingsplannen van het inmiddels demissionaire kabinet collegegelddifferentiatie: voor tweede en derde studies zou een veel hoger, kostendekkend tarief aan de student in rekening moeten worden gebracht.
Van der Meij wil niet op het verdere overleg met de koepels vooruitlopen, maar herinnert eraan ‘dat de studentenvakbonden in november de kastanjes uit het vuur hebben gehaald’: ‘Dankzij onze acties staat het hoger onderwijs weer in de belangstelling.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?