Terug naar overzicht

Nieuw onderzoek ‘hbo-fraude’

Er komt een plan van aanpak om het gesjoemel met inschrijvingen in het hbo te bestrijden. Dat heeft staatssecretaris Nijs vanochtend aangekondigd naar aanleiding van een vernietigend rapport van de Rekenkamer. Bovendien belooft ze aanvullend onderzoek.
In het rapport dat vandaag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden staat dat het departement jarenlang op de hoogte was van misbruik, maar verzuimde in te grijpen. Het ‘zelfreinigend onderzoek’ dat universiteiten, hogescholen en mbo-stellingen vorig jaar van minister Hermans moesten verrichten is volgens de Rekenkamer onvoldoende als reactie op de gesignaleerde misstanden. Op basis van dat onderzoek taxeerde het ministerie de omvang het misbruik op ‘slechts’ 50 miljoen euro, maar volgens de Rekenkamer is dat een veel te optimistische schatting.

De staatssecretaris gaat de controle op universiteiten, hogescholen en regionale opleidingscentra (mbo) aanzienlijk verscherpen. Om toekomstig misbruik te voorkomen, wordt de accountantsdienst van het ministerie opgetuigd tot een heuse ordedienst, die blijvend een scherpere controle gaat uitoefenen. Het ministerie zal steekproefsgewijs te werk gaan. Elke instelling (universiteit, hogeschool of roc) krijgt zeker iedere twee jaar bezoek van de ministeriële ordedienst. Instellingen waarvan bekend is dat ze gesjoemeld hebben, krijgen speciale aandacht. ‘We gaan dus niet meer afwachten wat de hogescholen en hun accountants bij ons op het bureau leggen. We moeten actief het veld in’, aldus Nijs.
De Hogeschool Brabant is een van de hogescholen die met die op bijzondere belangstelling van het ministerie kan rekenen, gezien de onregelmatigheden die daar in het afgelopen jaar zijn geconstateerd.

Over de op handen zijnde verscherping van de bekostingsregels zegt Nijs: ‘Die moeten een stuk robuuster worden. Voorkomen moet worden dat hogescholen, door zelf hun cijfers te sturen, de bekostiging kunnen beïnvloeden.’ De staatssecretaris zegt wel vast te willen houden aan het systeem van diplomabekostiging. Maar dan moet het diploma wel wat voorstellen.’

Staatssecretaris Nijs sprak naar aanleiding van een eigen rapportage zes weken geleden nog de verwachting uit het boek over de hbo-fraude spoedig te kunnen sluiten. (PH/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?