Terug naar overzicht

Overschrijding Gamma ‘nog maar’ 165.000 euro

De Faculteit Gamma gaf in 2002 ‘nog maar’ 165.000 euro te veel uit. Dat is aanzienlijk minder dan het jaar daarvoor. Toen overschreed Gamma het budget met 1 miljoen euro.

Het tekort van 1 miljoen uit 2001 werd eenmalig afgeschreven van de algemene reserves van de hogeschool. In de tussentijd moest de faculteitsdirectie maatregelen nemen om te voorkomen dat er in 2002 opnieuw te veel zou worden uitgegeven. De directie koos voor het schrappen van arbeidsplaatsen, de belangrijkste oorzaak van de forse overbesteding in 2001. Dat jaar had de faculteit zeven procent meer personeel in dienst dan het jaar daarvoor, terwijl Gamma toen net als de rest van de hogeschool 2,5 procent moest bezuinigen. Volgens de faculteitsdirectie werden de uitgaven in 2001 ‘onvoldoende gemonitord’.

Inmiddels zijn arbeidsplaatsen geschrapt. Ook is het ziekteverzuim structureel gedaald van acht naar zes procent. Daarmee kwam de faculteit in 2002 op een overbesteding van 165.000 euro op een totaal budget van 10,3 miljoen euro.
De kans bestaat dat in 2003 blijkt dat deze overbesteding nog verder meevalt. De faculteit heeft 180.000 euro gereserveerd voor het betalen van een deel van het wachtgeld voor enkele werknemers die na een jaar geen vaste aanstelling hebben gekregen, terwijl die hen wel in het vooruitzicht was gesteld. In zo’n geval draait de werkgever op voor een deel van de wachtgelduitkering. Op het moment dat iemand een baan krijgt, vervalt die verplichting. ‘Ik weet al van één persoon dat hij een baan heeft gevonden’, vertelt Gerton Heyne, directeur van de Faculteit Gamma. (MS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?