Terug naar overzicht

Raden stemmen in met samenwerking AGM en Gamma

De medezeggenschapsraden van de Academie voor Gedrag & Maatschappij (AGM) in Den Bosch en de Faculteit Gamma in Breda hebben gisteren ingestemd met het plan om samen een bacheloropleiding Social Work te ontwikkelen. Wel willen beide raden voor volgend studiejaar een concreter plan van aanpak zien.

De directies van AGM en Gamma tekenden enkele weken geleden een verklaring waarin zij de intentie uitspreken om samen een brede bacheloropleiding Social Work voltijd, deeltijd en duaal te ontwikkelen. Uitgangspunt bij die samenwerking is het onderwijsvernieuwingsproject ´Focus op onderwijs´ van de Bredase faculteit Gamma. Ook het eerder genomen besluit over het onderwijsmodel van Gamma blijft overeind in de samenwerking.

Beide medezeggenschapsraden stemden gisteren in met deze intentieverklaring, hoewel er zowel in Breda als in Den Bosch forse kritiek was op de in hun ogen ´vage formuleringen´. De raad van de faculteit Gamma vergaderde lang voordat zij tot stemming overging.
In Breda vrezen de raadsleden vooral dat samenwerking met Den Bosch het onderwijsvernieuwingsproces zal vertragen. Ook missen de leden een financiële onderbouwing, evenals de raadsleden van de Academie voor Gedrag & Maatschappij. In Den Bosch wil de raad vooral zwart op wit dat de goede onderwijsprojecten van AGM een plek krijgen binnen ´Focus op onderwijs´. Hoewel academieraadsvoorzitter Jacques Pijnappels uitdrukkelijk vroeg om een ´samenwerkingsovereenkomst´ voor de periode na september 2003, wilde Annemieke Voets die toezegging niet doen. Vanaf september 2003 moet de bacheloropleiding Social Work concreter worden vorm gegeven.´Het kan best zijn dat we volgend studiejaar blijven samenwerken zonder dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt getekend´, aldus academiedirecteur Voets.

Toch stemde de academieraad in met de intentieverklaring. ´We doen dat in goed vertrouwen´, zei Jacques Pijnappels naderhand. Wel zeggen beide directies in Breda en Den Bosch een concreter plan van aanpak toe, met daarin een financiële onderbouwing en een tijdsplanning voor de periode vanaf september 2003 tot de start van de bachelor Social Work in september 2004. Dat plan over de invulling van de brede bachelors was er overigens sowieso gekomen. (KvdL, MS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?