Terug naar overzicht

Studentenfractie: 50 euro terugeisen

De studentenfractie Inspraak van de Bossche Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) gaat studenten die gebruik hebben gemaakt van de vijftig euro-regel, oproepen in beroep te gaan en het geld terug te vorderen. Volgende week worden er flyers uitgedeeld waarin de beroepsprocedure wordt vermeld.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat de Raad van Bestuur de 50 euro-regeling alsnog ter goedkeuring gaat voorleggen aan de Hogeschool Medezeggenschapsraad. Die zou dan volgend jaar hogeschoolbreed worden ingevoerd. De huidige regeling, waarbij de academies bepalen of zij er gebruik van maken, blijft dit jaar gehandhaafd.
De maatregel houdt in dat studenten die zich te laat voor tentamens aanmelden alsnog kunnen deelnemen als zij vijftig euro administratiekosten betalen.
De regeling is door de academiedirecteuren afgesproken en dit schooljaar ingevoerd. De HMR vindt dat zij om goedkeuring had moeten worden gevraagd. De Raad van Bestuur staat op het standpunt dat het een zaak van de academies is.

Volgens de studentenfractie is de regeling ‘niet geldig’ omdat de meeste academieraden geen kans hebben gekregen zich over de maatregel te buigen. Alleen bij de Academie voor Financieel Management is de juiste procedure gevolgd en maken studenten die in beroep gaan weinig kans.
Studenten kunnen zich wenden tot het College van Beroep voor de Examens van de hogeschool, stelt Dennis van Nieuwenhuijzen, lid van de HMR-studentenfractie. ‘Studenten staan redelijk sterk die vijftig euro terug te krijgen.’
Studenten die zich later dit studiejaar te laat inschrijven kunnen als zij vijftig euro hebben betaald deze eveneens terugvragen. ‘Als veel studenten in beroep gaan dan heb ik het idee dat de hogeschool de regel voor dit jaar moet terugtrekken’, zegt Van Nieuwenhuijzen. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?