Terug naar overzicht

Verbraak (HBO-raad): ‘Voortmaken met onderzoek’

De Tweede Kamer, het departement en de Rekenkamer moeten het snel eens worden over het onafhankelijke vervolgonderzoek naar de ‘hbo-fraude’, liet waarnemend voorzitter Norbert Verbraak van de HBO-raad vanmiddag in een reactie op het rapport van de Rekenkamer weten. ‘Het wordt tijd dat we een punt achter de affaire kunnen zetten.’
‘We zitten nu al anderhalf jaar met de fraudezaak. Intussen worden nieuw beleid opgehouden. Dat beleid is hard nodig omdat we een verouderd bekostigingsstelsel hebben.’
Voor Radio 1 verklaarde Verbraak het eens te zijn met de conclusie van de Rekenkamer, dat de onderwijsinstellingen die hebben gesjoemeld het teveel ontvangen geld moeten terugbetalen. Of het, zoals de Rekenkamer aangeeft, inderdaad om 33 instellingen gaat, betwijfelde hij echter. ‘Het departement heeft zonder wederhoor aan de instellingen te geven op basis van een eigen vragenlijst een indeling in categorieën gemaakt. Daar moeten de instellingen eerst nog een weerwoord op geven.’
Het voornemen van de staatssecretaris om tot duidelijker regels en strengere controle te komen juicht de interim-voorzitter toe. ‘In de HBO-raad willen we daaraan al vijf jaar meewerken.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?