Terug naar overzicht

Werkloosheid ‘geen reden tot paniek’

Afgestudeerden die goed gericht solliciteren vinden binnen een half jaar werk. Dat is de ervaring van Ewout Bolhuis van YER Campus Recruitment, actief op het gebied van arbeidsbemiddeling voor pas afgestudeerde hbo’ers en academici.
Bolhuis relativeert daarmee het nieuws over de explosieve toename van de werkloosheid. De Centra voor Werk en Inkomen (CWI) meldden een stijging met 29 duizend mensen in januari, tegen 11 duizend in december. Het is nog niet bekend in hoeverre deze onverwacht snelle stijging ook geldt voor afgestudeerde academici en hbo’ers. De cijfers van december, vergeleken met die van een jaar eerder, lieten een toename zien van 25 procent onder hbo’ers (naar 54.700 werklozen) en 17 procent onder academici (naar 28.700). Een forse stijging, maar nog altijd gunstig in vergelijking met de toename van 34 procent van het aantal werkloze mbo’ers.
De media roepen al snel het vooroorlogse beeld op van de ingenieur op de tram. Zo zouden afgestudeerden er nu eerder voor kiezen huisvrouw te worden. Dat laatste kan vooral gelden voor lager opgeleiden, zegt Frank Cörvers, onderzoeker arbeidsmarktdynamiek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. ‘Onderzoek wijst uit dat vooral lager opgeleiden geneigd zijn alternatieven te zoeken voor de arbeidsmarkt. Hoger opgeleiden passen zich aan door werk onder hun opleidingsniveau te accepteren, of genoegen te nemen met tijdelijk werk, een deeltijdbaan of werk in andere richtingen. Sommigen besluiten om verder te studeren.’
Volgens Cörvers zijn afgestudeerden met een specifieke opleiding in het voordeel zolang ze niet getroffen worden door de slechte conjunctuur. ‘De vraag naar afgestudeerden in bijvoorbeeld het onderwijs en de gezondheidszorg lijdt vooralsnog minder onder de conjuncturele dip. Mensen met een brede opleiding ondervinden meer concurrentie op de arbeidsmarkt dan mensen met een specifiek beroependomein.’
Ewout Bolhuis van YER Campus Recruitment onderschrijft dit. ‘Generalistische hbo’ers met een opleiding als communicatie of MER (management, economie en recht) hebben het moeilijk. Dat geldt ook voor academici met bijvoorbeeld bedrijfskunde. Hoe specifieker je studie, hoe beter. Gemiddeld vinden hbo’ers bij ons binnen vier tot vijf maanden een baan. Voor academici duurt het ongeveer een maand langer. Er is dus geen reden voor paniek.’
Intermediair meldde onlangs dat het aantal vacatures voor hoger opgeleiden in korte tijd dramatisch was afgenomen. De Arbeidsmarktanalyse van het blad telde in het vierde kwartaal van 2002 ruim 9.000 vacatures in meer dan 30 dag- en weekbladen. In 2001 waren dat er nog 13.000. De daling is al langer gaande, want in 2000 telde Intermediair nog 18.000 vacatures.
De klappen vallen vooral in de automatisering (-78% in twee jaar), consultancy (-57%) en marketing (-54%).
Bolhuis beaamt dat het aantal zichtbare vacatures weliswaar fors terugloopt, maar zegt dat dat een vertekend beeld geeft. ‘Voor wie goed gericht solliciteert, is het goed te doen. Bedrijven bezuinigen op wervingskosten, maar ze hebben nog voldoende vacatures voor starters. Je moet er alleen harder naar op zoek. Kijk op de websites van bedrijven en verricht open sollicitaties.’ De recruiter raadt afgestudeerden met goede cijferlijsten aan die in de strijd te werpen. ‘Toppers met hoge cijfers hebben veel kans, zeker in combinatie met een breed palet aan activiteiten.’ (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?