Terug naar overzicht

Academie wil oudere docenten om- en bijscholen

Door om- en bijscholing en uitwisseling met het bedrijfsleven wil de Academie voor Bouwkunde & Civiele Techniek van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch oudere docenten in beweging krijgen.

Docenten van middelbare leeftijd stromen minder makkelijk door naar andere banen, mede door hun hoge inkomen. Daardoor stagneert de aanwas van jonge docenten.
Het docentenkorps van Bouwkunde & Civiele Techniek bestaat inmiddels voor meer dan de helft uit 45-plussers. Oudere docenten drukken zwaar op de begroting. Ze zitten wat betreft inkomen vaak in hun eindschaal. Daar komt bij dat 45-plussers een half uur per dag minder hoeven te werken voor hun loon. Door de grote hoeveelheid oudere docenten, is er bovendien geen evenwicht in het docententeam. Interim-academiedirecteur Jos Brand vindt dit geen goede ontwikkeling. ´Er zouden van alle leeftijden docenten moeten zijn. Medewerkers op leeftijd zijn onmisbaar om hun ervaring en kennis. Maar jonge honden, die met nieuwe ideeën komen, heb je ook nodig.´
Een ander probleem van een vergrijzend docententeam is het gevaar voor de toename van het ziekteverzuim. Uit een landelijk onderzoek blijkt dat oudere docenten meer last hebben van werkdruk. Bij Bouwkunde & Civiele Techniek in Den Bosch is het ziekteverzuim onder de oudere docenten overigens niet hoger dan bij jongere collega´s.
Bouwkunde & Civiele Techniek heeft in haar begroting van dit jaar 153.000 euro gereserveerd om eventueel toenemend ziekteverzuim op te vangen en te investeren in de mobiliteit en employability van oudere docenten. 45-plus docenten zouden een andere functie uit kunnen gaan oefenen, bijvoorbeeld als docentencoach. Jos Brand: ´Als zij jonge docenten gaan coachen, kunnen wij voor de uren die zij daarvoor gebruiken, nieuwe mensen aannemen.´
Uitwisseling met het bedrijfsleven is ook mogelijk. ´Met bedrijven willen we afspreken dat docenten er tijdelijk in dienst komen. Wij vullen het loon voor de docenten aan, zodat ze er niet op achteruit gaan. Jonge mensen uit het bedrijfsleven kunnen dan bij ons les geven. Onze docenten komen na een tijd met een hoop nieuwe ervaringen terug.´
Jos Brand is een groot voorstander van het ´managen van leeftijdsdiversiteit´. Een en ander komt doordat hij al eerder met deze materie kennis maakte toen hij adviseur Personeel & Organisatie was bij fusiepartner Hogeschool Brabant. ´In die functie werd ik benaderd door TaskForce Ouderen en Arbeid, een landelijke organisatie onder leiding van Ed Nijpels. Het is belangrijk speciaal beleid te maken voor oudere werknemers. Niet alleen omdat er steeds meer ouderen komen, maar ook omdat ze waarschijnlijk in de toekomst langer blijven werken.´ (PM)

Meer informatie over TaskForce Ouderen en Arbeid: www.ouderenenarbeid.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?