Terug naar overzicht

Academieraad wil duidelijkheid over samenwerking met Breda

De academieraad van de Academie voor Gedrag & Maatschappij (AGM) vindt dat de directie de raad niet goed informeert over de samenwerking met Breda. Dit schrijft de raad in een brief aan de directie.
De academieraad stemde 26 februari in met de intentie om samen met de Faculteit Gamma in Breda te komen tot een brede bacheloropleiding Social Work. Wel plaatste de raad toen al kanttekeningen bij de ‘vage formuleringen’. Ook was er kritiek op de manier waarop de medewerkers in Den Bosch waren geïnformeerd over de intentieverklaring.
In de brief van 24 maart schrijft de academieraad dat hij nog steeds ‘een open en heldere communicatie’ over de voortgang van het project mist. ‘We worden nog te veel ad hoc geïnformeerd’, zegt Jacques Pijnappels, voorzitter van de academieraad. ‘We willen weten hoe de directie ons de komende tijd gaat informeren? Komen er vaste overlegmomenten of blijft de directie ons ad hoc van informatie voorzien?’
De directie ontkent dat zij de medewerkers te laat heeft geïnformeerd. ‘Zodra de informatie rijp was om naar buiten te brengen, hebben wij dat steeds gedaan’, reageert academiedirecteur Cees van Dongen.
Inmiddels werken zeven medewerkers van AGM tot de zomer voor 650 uur mee in het onderwijsvernieuwingsproject ‘Focus op onderwijs’ van Gamma. Dit project moet onder meer leiden tot een brede bacheloropleiding Social Work in september 2004. Ellen ter Horst en Stefan van Teefelen van Culturele & Maatschappelijke Vorming (CMV), Jeannette Visser van Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Jeannette Merks en Marcel Strolenberg van Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD) en Peer Trepels en Nimrod Pieters van Social Work deeltijd werken mee in de deelprojecten in Breda.
De academieraad vindt dat de medewerkers uit Den Bosch te laat zijn betrokken bij het vernieuwingsproject. Ook is het aantal te klein, vindt de raad. ‘Hopelijk worden dat er volgend jaar nog meer’, reageert Cees van Dongen.
De academie heeft sinds januari een boventalligheid van 2,2 formatieplaatsen (fte). Deze boventalligheid wilde de academiedirectie inzetten in ‘Focus op onderwijs’, maar daarover discussieert Cees van Dongen nog met de Raad van Bestuur.
De academieraad vreest dat medewerkers overbelast raken. De afgelopen jaren hebben zij veel energie en tijd gestoken in veranderingen, vernieuwingen, accreditaties en visitaties. Nu wordt er opnieuw een grote inzet gevraagd.
Academiedirecteur Cees van Dongen noemt de discussie over de boventalligheid ‘een misverstand’. ‘De boventalligheid zat alleen bij de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD). Bovendien had de opleiding die 2,2 fte’s sowieso moeten inleveren. Dat staat los van de samenwerking met Breda.’
Raadsvoorzitter Jacques Pijnappels reageert geïrriteerd: ‘We moeten dit jaar met minder mensen hetzelfde werk gaan doen. Daar komt nu een vernieuwingsproject met Breda overheen. Het is een illusie om te denken dat de inspanningen beperkt blijven tot die zeven mensen. Het is geen MWD-probleem, maar een AGM-probleem en dus een probleem van de directie.’
De academieraad vraagt in de brief ook hoe de directie de huidige onderwijsprogramma’s van AGM een plaats gaat geven in de nieuwe opleiding. ‘In het toekomstige onderwijsprogramma bestaat vijftig procent ruimte voor diversiteit. Dat is dus de waarborg dat Den Bosch de helft zelf kan invullen’, stelt Van Dongen.
De academieraad heeft de brief geschreven om de directie erop te wijzen dat de samenwerking onder goede condities moet gebeuren. Die moeten worden vastgelegd in een Plan van Aanpak, vindt Jacques Pijnappels. De directie van de Faculteit Gamma zegde tijdens de raadsvergadering op 26 februari toe zo’n Plan van Aanpak te maken voor juni 2003. Dit plan is ook bedoeld voor de medewerkers van AGM. ‘Het plan van aanpak zal per 1 juni op Blackboard staan’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?