Terug naar overzicht

Bij hoorzittingen weinig applaus voor reorganisatie

Er was weinig enthousiasme te beluisteren op de hoorzittingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over het meerjarenbeleidsplan. In Den Bosch, Tilburg en Breda had de GMR gisterenmiddag de achterban opgeroepen, maar de opkomst was laag.
De GMR is door de Raad van Bestuur gevraagd instemming te geven aan het plan, dat een grootscheepse reorganisatie van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch behelst. Academies en faculteiten moeten plaats maken voor ‘schools’: eenheden van circa duizend studenten waarin één of twee brede bachelor-opleidingen worden ondergebracht. Er komt een Leer- en Innovatie Centrum voor studiefaciliteiten, didactische ondersteuning en onderwijsvernieuwing. En alle ondersteunende activiteiten worden samengebracht in twee centrale diensten. De hoorzittingen waren georganiseerd om het personeel de gelegenheid te geven hun ideeën over het meerjarenbeleidsplan tegenover de GMR naar voren te brengen.

‘Hoe zet je een inspirerende organisatie neer? Door goede contexten te scheppen waar mensen in kunnen werken. Deze plannen staan daar haaks op’, klaagde een medewerker in Breda. Het plan om de ondersteunende diensten onder te brengen in twee centrale diensten werd in Breda op de korrel genomen: ‘Eerst werkten de diensten decentraal, toen moesten ze centraliseren. Dat werkte niet, dus ging men de diensten weer decentraliseren. De mensen op de werkvloer vinden dat dit werkt, maar de Raad van Bestuur denkt daar anders over. Dus moeten we weer centraliseren. Waarom?’
In Den Bosch klonk kritiek op de Raad van Bestuur en de academiedirecteuren. Die zouden het meerjarenbeleidsplan met te weinig overtuiging naar voren brengen. Vooral de academiedirecteuren werd een gebrek aan enthousiasme verweten.
In Breda vond men de communicatie gebrekkig: ‘Medewerkers en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad lopen continu achter de feiten aan. De GMR zou alleen moeten instemmen met het plan als de Raad van Bestuur toezegt op vaste door de GMR vastgestelde momenten over de voortgang te communiceren.’
Medewerkers in Den Bosch zijn bezorgd over de vestigingsplaats van de ondersteunende diensten. Omdat die diensten van Den Bosch en Breda in de plannen worden samengevoegd, is het personeel bang dat zij op termijn in Breda moet werken. Verplichte verhuizing, langere reistijd en hoge reiskosten waren schrikbeelden die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen.
Sommige Bosschenaren vrezen dat bij een innige samenwerking tussen de twee hogescholen de relatief kleine Bossche partner wordt overvleugeld door de Hogeschool Brabant. ‘Er moet een Bossche smoel blijven. De Hogeschool ’s-Hertogenbosch is anders dan de Hogeschool Brabant. En dat moeten we blijven. Anders kunnen we net zo goed met z’n allen naar Breda gaan’, zo verwoordde een van de aanwezigen het.

Zowel in Den Bosch als Breda namen zo’n vijftien personeelsleden aan de bijeenkomsten deel. Aanwezigen in Breda meenden dat de medewerkers weinig heil zien in de hoorzittingen. ‘Mijn collega’s zeiden: meid waar maak je je druk om. De Raad van Bestuur zet de plannen toch wel door.’ In Den Bosch ontvingen de docenten door een fout in de mail pas dezelfde dag een oproep. Daarom wordt daar op donderdag 13 maart om 17 uur een nieuwe bijeenkomst gehouden (collegezaal F001)
Vandaag vergadert de GMR over de reacties die tot nu toe zijn verzameld. (GR/MS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?