Terug naar overzicht

Bonden en HBO-raad naar de rechter om seniorenregeling

Het harmonieuze overleg uit het poldermodel behoort tot het verleden. Althans tussen hogescholen en onderwijsbonden: werkgevers en werknemers in het hbo slepen elkaar voor de rechter. Inzet van het conflict is de seniorenregeling in de lopende cao.
Oudere werknemers mogen tegen inlevering van een klein deel van het salaris korter te werken. 55-plussers die 12,5 procent minder werken hoeven maar 3 procent van inkomen in te leveren.
Die regeling is zo populair, dat de dertien miljoen euro die werkgevers en werknemers er maximaal voor wilden uittrekken, dreigt te worden overschreden. Bonden en werkgeversorganisatie de HBO-raad hebben afgesproken de regeling daarom te versoberen. Volgens de bonden is er echter nog geen akkoord over de wijze waarop dat moet gebeuren.
De HBO-raad denkt daar anders over. In december zouden de bonden hebben ingestemd met verdubbeling van de eigen bijdrage van de werknemers. Fontys Hogescholen, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben hun personeel, op aanraden van de koepelorganisatie, al per brief over die wijziging ingelicht.
De vakbonden AbvaKabo, AOb, NFTO en Onderwijsbond CNV roepen het personeel op om bezwaar tegen die brief aan te tekenen. Ze ontkennen met klem de aanpassing te hebben goedgekeurd en eisen in een kort geding dat de HBO-raad en de betrokken hogescholen zich aan de geldende cao houden.
Volgens de HBO-raad komen de bonden met hun verzet juist op een eerdere toezegging terug. De hogescholen zijn daar zo boos over, dat ze deze week besluiten of ze op hun beurt de vakbonden voor het gerecht slepen om ze hun beloften gestand laten doen. De zaak van de bonden tegen de HBO-raad dient op 1 april in Den Haag.(WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?