Terug naar overzicht

Directies: eind maart toekomst Social Work deeltijd duidelijk

De directies van de Faculteit Gamma in Breda en de Academie voor Gedrag & Maatschappij (AGM) in Den Bosch willen eind maart een besluit nemen over de toekomst van Social Work deeltijd. Harry van Beek heeft opdracht gekregen om uit te zoeken hoe de deeltijdopleidingen kunnen worden ondergebracht in Gamma en AGM.
De deeltijdopleidingen vormen een samenwerking tussen de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ´s-Hertogenbosch en worden aangestuurd door de directies van twee verschillende hogescholen. Voor de dagelijkse aansturing is Yvonne Aronson als projectleider aangesteld, maar die heeft een beperkte beslissingsbevoegdheid. Dat betekent dat besluiten langs twee belanghebbende directeuren moeten van twee hogescholen, die onderling sterk verschillen. Dat levert in de praktijk vaak lastige situaties op.
Toen de voltijdopleidingen van de Faculteit Gamma in Breda per 1 februari overgingen in twee clusters van opleidingen, wilde directeur Gerton Heyne de deeltijdopleidingen samen met de voltijd onderbrengen in het cluster Social Work. De directie bleek dat toen niet eenzijdig te kunnen besluiten, omdat de Hogeschool Brabant voor de deeltijdopleidingen Social Work een samenwerkingsovereenkomst heeft met Den Bosch.
De directie van Gamma besloot vervolgens na overleg met de directie van AGM dat zo snel mogelijk een besluit moest worden genomen over de toekomstige positie van Social Work deeltijd. Vlak voor de carnavalsvakantie heeft Harry van Beek (oud-hoofd opleiding Fysiotherapie en auteur van de clusterplannen in Breda) opdracht gekregen om vóór 31 maart met een voorstel te komen. Op die dag willen de beide directies de knoop doorhakken.
Van Beek moet een antwoord bieden op de vraag hoe Social Work kan worden ondergebracht in de bestaande organisaties van AGM en Gamma. Ook moet Van Beek met een implementatieplan komen. ´Het is een lastige klus, omdat er veel belanghebbenden zijn´, zegt Harry van Beek. Daarom is er een projectgroep samengesteld, die bestaat uit directeur Gerton Heyne van Gamma, Annemieke Voets van AGM, projectleider Yvonne Aronson van Social Work deeltijd, locatiecoördinatoren André Walraven (Breda) en Peer Trepels (Den Bosch) en clustermanager Social Work voltijd Thieu Schraven. (MS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?