Terug naar overzicht

Fontys krijgt Hbo-recht Tilburg in zijn eentje

Vanaf het komende studiejaar mag Fontys Hogescholen een opleiding Hbo-recht in Tilburg starten. De bijbehorende aanvraag van de Hogeschool Brabant, die deze licentie samen met Fontys als een gemeenschappelijk project had ingediend, is afgewezen. De Raad van Bestuur legt zich daar niet bij neer.
De aanvraag was één van de dertien die het hbo vorig jaar op tafel had gelegd. In juni wees minister Hermans al die aanvragen van de hand, hoewel de Adviescommissie Onderwijsaanbod (AOC) in de meeste gevallen positief had geadviseerd. In een revisieprocedure heeft Nijs nu zeven van de dertien aanvragen alsnog gehonoreerd.
‘Een uitbreiding van deze omvang is niet wenselijk en doelmatig’, schrijft ze in een toelichting. Ze heeft gekozen voor nieuwe opleidingen in steden waar ook een juridische faculteit aan een universiteit is gevestigd.
Dat alleen Fontys de licentie voor Tilburg krijgt toegewezen komt volgens een woordvoerder van het ministerie doordat een opleiding maar aan één hogeschool tegelijk kan worden gegeven. ‘Maar het staat de twee instellingen natuurlijk vrij zelf te bekijken hoe ze willen samenwerken.’
Harry Koopman, bestuursvoorzitter van de Stichting Brabantse Hogescholen, ziet in die uitleg een voorbeeld ‘starre regelgeving’. ‘Als het ministerie daar zo mee omgaat, begrijpen ze daar niet hoe het in de praktijk werkt’, vindt hij.
Bestuurslid Anneke Nijenhuis deelt mee, dat de Raad van Bestuur zich niet neerleegt bij de beslissing. Het argument dat de opleiding maar aan één hogeschool kan worden gegeven is volgens haar niet eerder gebruikt. ‘Van meet af aan is duidelijk geweest, dat Fontys en Stichting Brabantse Hogescholen dit als een gezamenlijk project wilden aanpakken.’
René van Elderen, lid van de Raad van Bestuur van Fontys Hogescholen, laat desgevraagd weten, dat wat Fontys betreft de samenwerking met de Stichting Brabantse Hogescholen rond de nieuwe opleiding nog steeds openstaat.

De Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, ook onderdeel van de Stichting Brabantse Hogescholen, heeft al sinds augustus 2002 een opleiding Hbo-recht. Dat was toen een primeur, die enorm aansloeg. De toeloop was zo groot dat de hogeschool besloot tot een vrijwillige studentenstop op de populaire opleiding. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?