Terug naar overzicht

GMR torpedeert bouwplan Den Bosch

Het plan ‘Gebouw 2005’ voor de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch is van de hand gewezen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Men heeft als kritiek, dat de onderbouwing niet deugt, en dat terloops omstreden veranderingen worden ingevoerd, zoals de activiteitgerelateerde werkplekken.
Met de afwijzing volgt de GMR het negatieve advies van de Bossche Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). Eerder kwam er ook kritiek van de kant van de academiedirecties. (Zie artikel 25 februari.) Beide instanties drongen aan op onderzoek naar alternatieven.
Omstreden is het idee om in het hart van het huidige gebouw rondom het atrium een verdiepingenhoog Open Leer- en Innovatiecentrum OLIC) te bouwen. De Bossche HMR en de directeuren vinden, dat moet worden onderzocht of nieuwbouw aan de achterzijde van het huidige gebouw niet goedkoper is. Bovendien zou zo de hinder van een ingrijpende verbouwing voor het lopende onderwijs worden vermeden.
De GMR ziet net als de HMR veel impliciete aannames in het plan, waarover men eerst duidelijkheid wil. Over een OLIC, dat permanent open zou moeten zijn, of over de activiteitgerelateerde werkplekken die de medewerkers in het vertimmerde gebouw krijgen, bestaat volgens de Bossche raadsleden veel twijfel en onrust.
Men wil evenmin voetstoots aannemen, dat de Bossche kunstacademie buiten beschouwing moet worden gelaten. Een alternatief zou bijvoorbeeld zijn dat het kunstonderwijs, met specifieke functies voor stad en regio, samen met een OLIC een nieuw gebouw betrekt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?