Terug naar overzicht

Goede reden? 50 euro retour

De Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek (ABCT) gaat soepel om met de 50 euroregel. Studenten krijgen het geld terug als zij een goede reden aanvoeren waarom zij zich te laat hebben ingeschreven voor tentamens.

Zij dienen daartoe een brief te schrijven aan de Examencommissie van de Academie. Is die het met de studenten eens dan krijgen zij een brief die zij kunnen verzilveren bij de winkel in het soutterain. Enkele studenten hebben hiervan gebruik gemaakt.
Studenten Civiele Techniek kunnen sowieso hun geld terugkrijgen. De regeling staat niet in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van deze opleiding en dus oordeelt de Examencommissie positief als studenten hiertegen bezwaar maken en geld terugvragen.
Vanaf het begin van dit jaar kunnen studenten die zich te laat aanmelden voor een tentamen alsnog meedoen als zij 50 euro betalen. De regel is omstreden omdat die niet ter goedkeuring is voorgelegd aan de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) en de meeste Academieraden.
Als goede redenen om het bedrag terug te vorderen noemt Dick Bruckwilder, voorzitter van de Examencommissie van de ABCT, ziekte van de student, verblijf in het buitenland, tijdelijke ontoegankelijkheid van de site van de hogeschool en het niet beschikbaar hebben van een computer.
Eerder riep de studentenfractie Inspraak van de HMR via flyers, posters en de site www.medezeggenschap.nl studenten op in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Volgens de fractie hebben zo’n 25 studenten aangekondigd dit te doen. Gisteren kwam slechts één student opdagen op een bijeenkomst van de studentenfractie over de maatregel. Deze eerstejaars studente Sociaal Pedagogische Hulpverlening zei zeker in beroep te gaan bij de Examencommissie.
De Examencommissies van de opleidingen en academies blijken niet gelijk op te trekken. De ene commissie verwijst studenten met klachten over de regeling door naar de directie terwijl de andere zich hierover nog moet buigen. De beroepsmogelijkheid geldt volgens de studentenfractie niet voor de Academie voor Financieel Management en de Academie voor Marketing & Internationaal Management. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?