Terug naar overzicht

Goedkoop software aanschaffen bij Surfspot

Vanaf vandaag kunnen studenten en medewerkers van de Hogeschool Brabant online goedkoop programmatuur aanschaffen bij Surfspot. De digitale softwarewinkel was sinds 1 januari al beschikbaar voor de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch.
Het aanbod is gebaseerd op licentieregelingen die de beide hogescholen hebben getroffen. Voor de meeste producten is het gebruiksrecht voor studenten en medewerkers afgekocht. Daardoor kan de programmatuur goedkoop worden geleverd.
De online-verkoop van software vervangt de fysieke uitleverpunten die tot nu toe op veel universiteiten en hogescholen, waaronder de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, in stand werden gehouden. Surfdiensten, bemiddelaar tussen de ICT-sector en het hoger onderwijs, heeft besloten voortaan alleen nog online te verkopen.
Iedere student en medewerker kan met behulp van zijn username en wachtwoord van de hogeschool inloggen op surfspot.nl. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?