Terug naar overzicht

HMR tegen nieuw medezeggenschapsreglement

‘Onaanvaardbaar’, vindt de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch het concept-HMR-reglement. De HMR stemt niet in met het reglement, zo schrijft zij in een brief aan de Raad van Bestuur die gisteren is verstuurd.

Het nieuwe reglement heeft ‘zeer ingrijpende gevolgen’ voor de medezeggenschap, schrijft de HMR. Het belangrijkste bezwaar is dat in het nieuwe reglement het College van Bestuur ‘niet langer zijn rol als bestuurder op instellingsniveau zal vervullen’. Daardoor zou ook de rol van de HMR grotendeels uitgespeeld zijn.
‘De HMR houdt in het plan alleen adviesrecht naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad toe. De rest van de huidige bevoegdheden, zoals instemmingsrecht, is dan overgeheveld naar de GMR’, zegt John de Wit, coördinator Medezeggenschapszaken van de Stichting Brabantse Hogescholen.
Sinds de besturenfusie van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en Hogeschool Brabant zijn de twee Colleges van Bestuur omgevormd tot een Raad van Bestuur. De bijbehorende medezeggenschap is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, bestaande uit de leden van de Bossche en Bredase HMR’s.
Omdat de hogescholen officieel nog aparte instellingen zijn, blijven de College’s van Bestuur alleen op papier nog bestaan. Maar omdat de hogescholen nog aparte instellingen zijn die op veel fronten verschillend zijn georganiseerd, wil de Bossche HMR zijn medezeggenschapsrecht behouden. ‘Dat is ook zo in de wet geregeld. Iedere instelling is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben’, zegt De Wit.
De HMR van de Hogeschool Brabant zal zich waarschijnlijk ook tegen het nieuwe reglement keren, verwacht De Wit. Een mailtje met dit verzoek is vandaag naar de leden verzonden.
De Bossche HMR oppert in de brief dat het huidige reglement voorlopig van kracht kan blijven. Gezien de organisatorische veranderingen die worden voorgesteld in het meerjarenbeleidsplan vindt men het beter de uitkomsten van deze discussie af te wachten. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?