Terug naar overzicht

Hogeschool van Amsterdam wil geen geld voor 1250 studenten

De Hogeschool van Amsterdam heeft besloten de zogeheten maatwerktrajecten (niet-regulier onderwijs) voorlopig buiten bekostiging te laten. Dit omdat de discussie over de vermeende hbo-fraude noodzaakt tot ‘voorzichtigheid’.
Met de maatregel ziet de Amsterdamse instelling bewust af van overheidssubsidie voor 1250 studenten, die goed zou zijn geweest voor enige miljoenen euro’s. Het is namelijk niet mogelijk later met terugwerkende kracht bekostiging voor de groep studenten te krijgen.
Het aantal bekostigde studenten aan de HvA is gedaald van 20.539 in 2001/2002 naar 19.291 in 2002/2003. Dat geeft echter een vertekend beeld van de ontwikkeling van de studentenaantallen aan de HvA. In de cijfers voor 2001/2002 zijn nog 2316 (toen nog bekostigde) maatwerkstudenten opgenomen. Wordt deze groep buiten beschouwing gelaten, dan groeit de instelling met 1068 studenten (5,9 procent).
De 1250 studenten die nu buiten beschouwing zijn gelaten, volgden onderwijs dat ‘op enigerlei wijze mede door derden wordt aangeboden’, aldus HvA-woordvoerder Sara Thijssen.

Een gedeelte van deze groep is ingestroomd via het Bredase onderwijsbemddelingsbureau O&O. Een ander deel is binnengekomen via Interact, de voormalige aan HvA gelieerde aanbieder van contractonderwijs. Het gaat om bijvoorbeeld werknemers die een opleidingstraject volgen, post-hbo’ers en masterstudenten.
‘Hangende het onderzoek [naar de onregelmatigheden in de bekostiging in het hbo] hebben we de maatwerkstudenten uit voorzichtigheid niet voor bekostiging in aanmerking gebracht’, aldus Thijssen. De HvA gaat de opleidingen op zo’n manier herstellen, dat ze weer bekostigd kunnen worden ‘als er wel goede beoordelingscriteria zijn’, zegt Thijssen. Dit kan enkele jaren in beslag nemen.
‘Je zult er minder geld voor ontvangen, ja’, bevestigt Thijssen. ‘Maar dat hebben we liever, dan dat we er later achter komen dat studenten toch niet bekostigd kunnen worden. En ook al zou de bewuste groep nu onder de oranje categorie vallen [de voor OC&W onduidelijke gevallen], dan is dat nog steeds reden om het niet doen. Die oranje categorie wordt namelijk vroeg of laat verdeeld in groen of rood.’ (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?