Terug naar overzicht

ISO overhandigt 5000 handtekeningen aan Balkenende en Bos

De formatie-onderhandelaars Balkenende en Bos krijgen vandaag een voorproefje van de studentenmanifestatie die op 13 maart in Den Haag gepland is. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) biedt op het Binnenhof vijfduizend handtekeningen aan die de afgelopen weken zijn verzameld.
De studentenbond protesteert tegen de voorstellen van de Centrale Economische Commissie (CEC) van ambtenaren, die voor 1,9 miljard aan bezuinigingen op het hoger onderwijs aan de onderhandelaars hebben voorgelegd. Maar ook zet het ISO zich af tegen het plan van de PvdA om de studiefinanciering om te zetten in een stelsel van leningen.
Het ISO kondigt een ‘ludiek’ protest aan. Vijftig studenten zullen verkleed gaan als beroepsbeoefenaren die volgens de studentenbond zullen verdwijnen als de bezuinigingen doorgaan. Tegenover het advies ambtenarencommissie zal het ISO een advies van de ‘Studenten Economische Commissie’ (SEC) inbrengen. Dat behelst: behoud van de gift in de studiefinanciering, geen verhoging van collegegeld, behoud van de OV-jaarkaart en overheidsbekostiging van masterstudies.

Gisteren zorgden protesterende studenten ook al voor vertier in de residentie. Zij doken in badkleding de Hofvijver in. Het spandoek dat ze bij zich hadden droeg te tekst: ‘Het water staat ons tot aan de lippen’.(FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?