Terug naar overzicht

Kamp weigert huursubsidie kamerbewoners ondanks motie

Demissionair minister Kamp (VVD) van Volkskhuisvesting weigert huursubsidie mogelijk te maken voor kamerbewoners. In januari stemde de Tweede Kamer unaniem in met een motie die zo’n maatregel bepleit.
Volgens de motie, ingediend door GroenLinks en het CDA, moesten huurders van onzelfstandige woonruimte voortaan weer recht krijgen op huursubsidie. In de jaren negentig werd de subsidie voor die groep afgeschaft.
De indieners denken dat de huursubsidie helpt het gebrek aan kamers op te lossen. Nu is het voor woningcorporaties niet rendabel om studentenhuisvesting te bouwen. De huren zouden te hoog liggen voor de krappe beurs. Met subsidie zouden studenten de nieuwbouw wel kunnen betalen.
Volgens Kamp is de motie moeilijk uitvoerbaar. Het zou juridisch lastig zijn te bepalen welke kamers voor de regeling in aanmerking komen, en bovendien kost uitvoering van de maatregel te veel geld.

Studentenbond LSVb reageert boos op Kamps besluit de motie naast zich neer te leggen. ‘Kamernood heeft direct effect op de kwaliteit van het onderwijs’, zegt voorzitter Noortje van der Meij. Volgens de bond ontduikt het kabinet zijn verantwoordelijheden. De bond vreest voor een explosieve toename van de kamernood als op 1 april de koppelingswet in werking treedt. Die zorgt er voor dat illegaal onderhurende studenten, die zich doorgaans niet bij de gemeente kunnen inschrijven, hun uitwonende beurs verliezen.
Ook de koepelorganisatie van zeven studentenhuisvesters, Kences, is verontwaardigd. Volgens Kences zou uitvoering van de motie een grote stimulans zijn voor woningcorporaties om in jongerenhuisvesting te investeren. GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent wil minister Kamp nog deze week in de Kamer aan de tand voelen over zijn beslissing. (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?