Terug naar overzicht

Meer allochtonen naar hoger onderwijs

Steeds meer allochtonen volgen een opleiding in het hoger onderwijs. Vooral Turken, Marokkanen en Surinamers kiezen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vaker voor een hogeschool of universiteit.
De verhouding tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen (zoals het CBS hen noemt) in het hoger onderwijs is nu ongeveer één op dertien. Zeven jaar geleden was dat nog één op eenentwintig. Vooral economische studies zijn populair.
Toch is het voor ‘niet-westerse allochtonen’ nog altijd minder vanzelfsprekend om te gaan studeren dan voor autochtone jongeren. Bijna twintig procent van de Nederlanders tussen 19 en 23 jaar gaat naar een hogeschool of universiteit, onder allochtonen ligt dat percentage de helft lager. Dat is altijd nog twee keer zo veel als zeven jaar geleden.
Bovendien bleek uit rapporten van onderzoeksorganisatie NWO en expertisecentrum Echo eind vorig jaar dat allochtonen vaker stoppen met hun studie, en minder gemakkelijk carrière maken binnen de universiteiten.
Opvallend genoeg is studeren onder Antilliaanse en Arubaanse jongeren juist minder populair geworden. Hun deelname aan hoger onderwijs daalde met zeven procent. (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?